Čime se bavimo?

Nakon više od 20 godina podučavanja, profesor Ivan Elčić sa saradnicima je otvorio Edukativni centar “Korak napred”, kako bi pomogao mladima da steknu vrhunsko znanje iz matematike, fizike i informatike.

Ključno u radu sa đacima je da oni zavole da budu na času. Veoma je bitno da ih njihovi predavači maksimalno uvažavaju, da ih tretiraju kao ravne sebi, sećajući se da su i sami ranije sedeli u klupama i sa nestrpljenjem čekali da čuju nove lekcije. U opuštenoj i prijateljskoj atmosferi, vođeni nasmejanim profesorima, koji stalno unapređuju svoj rad i svoje znanje i koji sa lakoćom i uživanjem ta svoja znanja prenose, učenici veoma brzo napreduju.

Učenici koji su do juče imali problem sa nekim predmetom, ovakvim radom, posle izvesnog vremena postaju jedni od najboljih u svojim odeljenjima. Oni koji su već bili dobri, dobijaju mogućnost da se pripremaju za najviše nivoe takmičenja u Srbiji i u svetu.

Samo u toku prethodne školske godine, naši predavači su radili sa 19 učenika koji su upisali Matematičku gimnaziju, sa 2 učenika koja su osvojila prva mesta u Srbiji na državnim takmičenjima u svojim kategorijama, sa 2 učenika koja su osvojila druga mesta u Srbiji na državnim takmičenjima u svojim kategorijama i sa drugim učenicima koji su uzeli brojne medalje na državnim takmičenjima i posle učestvovali na Srpskim i Balkanskim olimpijadama.

Od preko 40 učenika gimnazija i srednjih stručnih škola koje je Edukativni centar “Korak napred” pripremao za upis na fakultet, preko 85% njih je upisalo željene fakultete, velika većina na budžet, a 7 učenika je ostvarilo maksimalan broj poena na prijemnom ispitu.

Matematičko – informatička školica

Kurs je namenjen deci uzrasta 4-7 godina. Cilj kursa je upoznavanje sa ciframa, brojevima, osnovnim računskim operacijama, geometrijom, razvoj logičkog mišljenja, kao i upoznavanje sa radom na računaru i korišćenje programa za crtanje i pisanje. Planirana veličina grupe je oko 5 učenika. Plaćanje se može izvršiti u više mesečnih rata.

Pripremna nastava za polaganje male mature

Za učenike VIII razreda osnovnih škola organizujemo pripreme za polaganje maturskog ispita iz matematike, srpskog jezika i kombinovanog testa. Planirana veličina grupe je od 10 do 15 učenika. Plaćanje se može izvršiti u više mesečnih rata.

Pripremna nastava za upis na fakultet

Za učenike IV razreda gimnazija i srednjih stručnih škola organizujemo pripreme za polaganje prijemnog ispita iz matematike i fizike za upis na fakultete. Planirana veličina grupe je oko 15 učenika. Plaćanje se može izvršiti u više mesečnih rata.

Pripremna nastava za polaganje kolokvijuma i ispita

Za studente ETF-a, FON-a, TMF-a, Matematičkog, Građevinskog, Mašinskog, Ekonomskog i Saobraćajnog fakulteta organizujemo nastavu iz matematike, fizike, programiranja i drugih predmeta. Planirana veličina grupe je od 5 do 10 studenata.

Ove godine se trudimo da te uspehe ponovimo i, ako je moguće, napravimo neke još bolje rezultate. Nadamo se da ćete nam u tome pomoći i da ćete se i sami uveriti u kvalitet rada našeg Centra

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Matematičko – informatička školica Predškolci
Pripremna nastava za polaganje male mature Osnovci
Pripremna nastava za upis na fakultet Srednjoškolci
Pripremna nastava za polaganje kolokvijuma i ispita Studenti