Čime se bavimo?

Studentima čiji je izbor medicina, privatni časovi mogu biti od dragocene pomoći. To ne znači da ste manje sposobni, vredni ili uporni od onih koji se sami hvataju u koštac sa učenjem složenih medicinskih predmeta, naprotiv. To znači da ste pronašli način da za maksimalno kratko vreme naučite što više, a što kvalitetnije, da dobijete znanje koje ćete zaista moći iskoristiti i, na kraju, položite ispite koji su vam neophodni.

Privatni časovi iz medicinskih predmeta koje Med Mind – časovi i kursevi iz medicine drži studentima medicine i stomatologije već godinama daju izuzetne rezultate – čak 99% naših polaznika je položilo ispite za koje su se spremali kod nas!

Med Mind – časovi i kursevi iz medicine održavaju:

Privatne časove iz fiziologije
Privatne časove iz patofiziologije
Privatne časove iz neurologije
Privatne časove iz interne medicine
privatne časove iz pedijatrije
Privatne časove iz ginekologije
Privatne časove iz hirurgije

Časove iz medicine drže lekari specijalisti, sa 15 godina iskustva u podučavanju studenata.

Ukoliko vas zanima kako izgledaju ovi privatni časovi, medicina je toliko složena oblast, da se ovde primenjuje isključivo ozbiljan rad. Časovi mogu biti grupni ili individualni, prema vašem ličnom nahođenju. Jedan čas traje 1,5 sat, a period potreban za pripremu celog ispita je od 4 do 6 nedelja.

Način rada je takav da je komunikacija dvosmerna, te pored predavanja uključuje i ponavljanje, kao i interakciju sa studentima. Na ovaj način, usvaja se sistematsko znanje, a polaznici posle svakog časa tačno znaju šta su naučili, te je kod kuće potreban minimalan rad.

Za svaki predmet postoje pripremljene skripte, urađene po ispitnim pitanjima, koje će vam biti na raspolaganju. Ove skripte, kucane i ilustrovane, su dodatna pomoć i olakšica našim polaznicima, jer se ujedno dobijaju ispitna pitanja i teorija.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Privatni časovi iz fiziologije /
Privatni časovi iz patofiziologije /
Privatni časovi iz neurologije /
Privatni časovi iz interne medicine /
Privatni časovi iz pedijatrije /
Privatni časovi iz ginekologije /
Privatni časovi iz hirurgije /