Čime se bavimo?

25 GODINA POSTOJANJA

Obrazovni centar “AKADEMIJA” Čačak je osnovana 1992. godine pod imenom “Microcom”, kao prva škola računara u Srbiji van Beograda. Sve do 2006. godine, bavila se isključivo organizovanjem kurseva iz oblasti računarske tehnike i informatike, od kada započinje aktivnosti organizovanja kurseva stranih jezika, savremenog poslovanja, pripreme za upis na fakultete, kao i obuka za stručnu osposobljenost, prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Naša referenca je preko 17.000 obučenih polaznika, zaposlenih, nezaposlenih, osoba sa posebnim potrebama, omladine i dece.

CILJEVI

Obrazovni centar „Akademija“ Čačak, kroz aktivnosti neformalnog obrazovanja svima pruža mogućnost sticanja novih znanja, veština i kompetencija, kao dopunu formalnom obrazovanju ili kao drugu šansu za one koji su propustili redovno školovanje. Osnovni cilj je poboljšanje obrazovne i kvalifikacione strukture stanovništva kroz proces celoživotnog učenja radi lakšeg pronalaženja posla, unapređenja kvaliteta života i ličnog napredovanja.

PROGRAM RADA

Svoju programsku koncepciju škola zasniva na kvalitetnim i aktuelnim programima, kroz neprekidno usaglašavanje sa potrebama tržišta rada i ponudom u oblasti obrazovanja, od osnovnog do visokoškolskog. Agencija Akademija je ovlašćeni ECDL test centar od 2005. godine i organizuje informatičke obuke po akreditovanom programu Syllabus, kao i polaganja za međunarodno priznate ECDL START i ECDL CORE sertifikate.

U saradnji sa akreditovanim centrima pruža se mogućnost sticanja svetski priznatih Microsoft, Adobe, Autodesk, CISCO, ComTIA sertifikata.

Programi stranih jezika organizuju se po CEFR standardu u saradnji sa Institutima i drugim školama jezika u zemlji. Škola poseduje veliki broj programa za stručno osposobljavanje, prekvalifikacije i dokvalifikacije akreditovanih od strane Ministarstva prosvete, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Realizaciju programa škola podržava izdavanjem velikog broja priručnika u okviru svoje izdavačke delatnosti.

PREDAVAČI

Kvalitet naših usluga baziran je na angažovanju visoko obrazovanih i kvalifikovanih predavača i instruktora, na saradnji sa mnogim institucijama obrazovanja (visokoškolske ustanove, instituti, zavodi) kao i na saradnji sa drugim akterima obrazovnog procesa (Nacionalna služba za zapošljavanje, privredna društva, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, preduzetnici i zanatlije, udruženja, stručna društva).

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Kursevi računara /
Kursevi stranih jezika /
Savremeno poslovanje /
Škola intelektualnih veština /