Čime se bavimo?

O nama.
Škola stranih jezika Smart Basic još od 2003. godine održava redovne i specijalizovane kurseve stranih jezika u Beogradu. Velika tradicija naše škole jezika Vam garantuje iskusne predavače i zanimljive programe rada. Na kraju kursa jezika svi polaznici koji polože test, dobijaju sertifikat centra o položenom odgovarajućem nivou.

Osim standardnog sertifikata, naša škola stranih jezika je medju retkima koja ima dozvolu za izdavanje Evropskog jezičkog pasoša, koji je priznati sertifikat u 47 evropskih država.Osnovna delatnost centra je održavanje kurseva stranih jezika, koje vode stručni predavači, po najsavremenijim metodama, u terminima koji su prilagođeni polaznicima, u opremljenim učionicama u centru grada.

Kursevi.
Svi kursevi su podeljeni na nivoe i na kraju svakog polaže se ispit. Ukoliko je ispit uspešno položen polazniku se izdaje sertifikat koji je priznat u našoj zemlji, kao i međunarodno priznati jezički portfolio.Škola vrši i dodatnu pripremu studenata ekonomskog fakulteta, koja podrazumeva rad u malim grupama, sa iskusnim predavačima u fleksibilno dogovorenim terminima.

Zbirke i skripte polaznici dobijaju besplatno, nastava obuhvata izradu velikog broja ispitnih zadataka, konsultacije sa predavačima su tokom cele godine. Studenti koji završe neke od kurseva kao što su matematika, statistika, teorija cena, modeli i engleski – I, II, III, IV imaju veliki procenat prolaznosti na ispitu.Za svaki naredni kurs škola odobrava popust od 5% (drugi kurs 5%, treći 10%, četvrti 15%…)

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1-C2
Nemački jezik A1-C2
Italijanski jezik A1-C2
Španski jezik A1-C2
Grčki jezik A1-C2
Priprema za Ekonomski fakultet /
Matematika /
Teorija cena /
Finansijsko računovođstvo /
Upravljačko računovođstvo /
Statistika /
Ekonomsko matematički metodi i modeli /
Matematika 2 /
Teorijska statistika /
Engleski za ekonomiste /
Računovođstvo troškova /
Finansijka matematika /
LSE /
Biostatika /