СТРУЧНO ОСПОСОБЉАВАЊE ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСИ У ПРИВАТНОМ И ДРЖАВНОМ СЕКТОРУ

 • НАШИ СЕРТИФИКАТИ СУ ПРИЗНАТИ У ЗЕМЉИ И ИНИОСТРАНСТВУ
 • КОД НАС МОЖЕТЕ ПОХАЂАТИ ПРЕКО 200 КУРСЕВА – ПРАКТИЧНА ОБУКА У РЕНОМИРАНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА
 • ОБЕЗБЕЂЕН КВАЛИТЕТАН ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕОРИСКУ ОБУКУ
 • КВАЛИТЕТНИ ПРЕДАВАЧИ
 • МОГУЋНОСТ ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ У ВАШИМ ПРОСТОРИМА У СКОРО СВИМ ГРАДОВИМА Србије
 • ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОЛАЗНИКА ПОПУСТ И ДО 30%
 • ДЕЛАТНОСТИ СУ ГРУПИСАНЕ У ОБРАЗОВНЕ ЦЕНТРЕ
 • ЦЕНТАР ЗА БИРОТЕХНИЧКО ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, ОБУКЕ ЗА ДАКТИЛОГРАФИЈУ, ПОЛАГАЊЕ ЗА КЛАСЕ Ia I Ib, ЈЕДНОМЕСЕЧНИ КУРС ДАКТИЛОГРАФИЈЕ, ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАРИ, КУРСЕВИ РАЧУНАРА…

 • ЦЕНТАР ЗА ТРЕЋЕ ДОБА
 • КУРСЕВИ ЗА ГЕРНОТО НЕГОВАТЕЉИЦУ / ГЕРНОТО ДОМАЋИЦЕ / ГЕРНОТО НЕГОВАТЕЉЕ / ГЕРНОТО МАНИПУЛАТОРИ ЗА ОДРАСЛЕ

 • ОДРЖАВАЊЕ БАШТЕ И ПОСЕДА

 • ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАСИСКЕ ОБУКЕ/КУРСЕВИ ЗА КЊИГОВОЂЕ, САМОСТАЛНЕ КЊИГОВОЂЕ, КОНТИСТЕ БИЛАНСИСТЕ, РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ, ГРУПНА И ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА
 • ЦЕНТАР ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ, ГРУПНА И ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА, ЕНГЛЕСКИ, НЕМАЧКИ, ШПАНСКИ И ДР.

 • ЦЕНТАР ЗАУЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ, СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА, КУРСЕВИ ТРАЈУ 9 МЕСЕЦИ ГРУПНА И ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА
 • ЦЕНТАР ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ, КУРСЕВИ ЗА ФРИЗЕРЕ, КОЗМЕТИЧАРЕ, ПЕДИКИРЕ, МАНИКИРЕ, ДЕПИЛАЦИЈЕ, КУРС МАСАЖЕ, КУРСЕВИ ШМИНКЕ. УПИСИ ЗА СВЕ КУРСЕВЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ

 • ЦЕНТАР ЗА САОБРАЋАЈ И УВОЗ ИЗВОЗ, ОБУКЕ ЗА МЕНАЏЕРЕ, ЦАРИНИКЕ ШПЕДИТЕРЕ
 • ЦЕНТАР ЗА САОБРАЋАЈ И УВОЗ ИЗВОЗ, ОБУКЕ ЗА МЕНАЏЕРЕ, ЦАРИНИКЕ ШПЕДИТЕРЕ

Стручно оспособљавање представља школовање – обуку практичне и теоријске наставе, уско прецизиране на област (пекар, трговац, рачуновођа итд), за коју се полазник оспособљава, са циљем формирања стручног лица које ће професионално обављати изабрану делатност у складу са Законом. Обука траје три месеца (зависи од области и година старости полазника), након које полазник полаже завршни испит који се састоји из писменог, усменог и практичног дела. Уколико полазник успешно положи завршне испите издаје му се диплома – сертификат да је стручно оспособљен да обавља послове из одабраног занимања самостално или код послодавца.

Провера стручне оспособљености односи се на полагање завршног испита, под условом да је кандидат претходно већ обављао послове из одабраног занимања и да поседује потврду о практичној обуци од стране регистрованог предузећа, тј. послодавца код ког је радио. Када кандидат донесе потврду о практичној настави, омогућава му се да полаже завршни испит који се састоји из писменог и усменог дела. Уколико полазник успешно положи завршне испите издаје му се диплома-сертификат да је стручно оспособљен да обавља послове из одабраног занимања, самостално или код послодавца.

Имате јединствену прилику да учећи од најбољих и сами постанете најбољи угоститељ и да баш ви будете они без ког ваш послодавац не може.Школа траје три месеца. Настава је индивидуална, упис траје током целе године.Време доласка на обуку одређује власник код кога се врши обука.Приликом уписа полазник доноси оверену санитарну књижицу.Обука је заснована на практичном раду како би полазник што пре стекао рутину у овом послу.После три месеца полазник полаже теоријски испит и стиче сертификат о стручној оспособљености.

У нашем Центру за образовање кадрова имамо специјалне обуке за менаџере кафића, ресторана, барова и сл.
Обука је у већини случајева индивидуална и изводи се у складу са потребама полазника. Траје 3, 6 и 9 месеци у зависности од старости полазника.После завршене обуке полазник полаже теоријски испит и стиче сертификат о стручној оспособљености.
Трговци своје радне обавезе извршавају у оквиру објеката у којим се врши продаја: продавницама мешовите робе, специјализованим продавницама, нпр. продавницама ципела, козметичких препарата, одеће, аутомобила, прехрамбених производа.
Одлична је понуда и тражња за радницима овог профила.Области рада су самопослуге, маркети, робне куће, бензинске пумпе, железничке станице, и многа друга места.
Обука траје три, шест и девет месеци у зависности од старости полазника.За ову врсту обуке потребно је да полазник извади санитарну књижицу.
Након завршене обуке полазник полаже завршни испит усмено и писмено, након чега је оспособљен за самосталан рад и добија диплому-сертификат о стручној оспособљености.

За све занате, теоријску обуку спрема кандидат сам из књига које је спремио Универзитет «знање»,  док за практичну обуку немамо све у понуди, па вас молимо да нас контактирате како бисмо вас информисали у вези практичних обука.

Вршимо стручно оспособљавање за:

 • угоститељску струку(конобар, посластичар, кувар, сервирка, точилац пића, собарица, пекар, месар, пица мајстор, бармен, коктел мајстор
 • трговинску струку (продавац,магационер, продавац нафтних деривата, складиштар)
 • прехрамбена струка(бурегџија, прерађивач воћа и поврћа, кондитор, прерађивач дувана, млекар, произвођач пива, млинар, месар, произвоџач безалкохолних пића, пекар, произвоџач алкохолних пића, медар)
 • машинска струка (аутолимар, руковалац парних котлова, аутомеханичар, специјализовани заваривач, бравар, металорезач, водоинсталатер, металоглодач, грађевински бравар, металостругар, грађевински лимар, машинбравар, гасни резач, електрозаваривач, заваривач гасом, оштрач алата, ковач, прецизни механичар, механичар грађевинске механизације, монтер, пресер, металобрусач, механичар за одржавање компресора, лимар, инсталатер уређаја за грејање и климатизацију, металобушач)
 • унутрашњи транспорт (возач виљушкара, руковалац утоваривача, руковалц контејнера, возач карета)
 • дрвно прерађивачка струка (аутотапетар, галантериста, дрволакирер, моделар, паркетар, ролетнар, столар, тесар, послатар, дрвостругар, дуборезац израђивач рамова, израџивач музичких инструмената, произвоџач плоча, тапетар декоратер, произвођач грађе)
 • грађевинска струка (армирач, бетонирац, димничар, зидар, фасадр, изолатер, асфалтер, каменорезац, подополагач, руковалац крана, руковалац дизалице, руковалц компресора, руковалац грађевинских машина клесар, керамичар, терацер, минер, молер, фарбар, монтажер, пећар)
 • електротехничка струка(електромеханичар за РА, ТВ и Видео уређаје, аутоелектричар, електромеханичар за ТТ уређаје, монтер ТТ мреже,
 • електромонтер мреже и постројења, електроинсталатер, електромеханичар за белу технику, електромеханичар погона)
 • кожарска струка (израџивач коже и крзна, конфекционар коже и крзна, крзнар, обућар, израџивач кожне галантерије и рукавица)
 • гумарско пластичарска струка(вулканизер, израџивач пнеуматика, прераџивач пластичних маса)
 • графичка струка (гравер, офсетмашиниста, ситоштампа, књиговезац, печаторезац, фотограф, фотокопир радник)
 • текстилна струка (кројач, конфекционар)
 • ватрогасна струка(ватрогасац, радник у ПП служби ПП обезбеђења, портир)
 • здравствена струка (геронто неговатељица, геронто домаћица)
 • стакларска струка (стаклар, стаклодувач, стаклогравер, стаклорезач)
 • шумарска струка (ловочувар, шумар, цвећар, вртлар)

Oбука за горе наведене занате траје три, шест или девет месеци, зависно од старости полазника, након чега се полаже завршни испит који се састоји из писменог и усменог дела.

По завршетку обуке полазник добија диплому – сертификат о стручној оспособљености из области за коју се определио.

Курсеви страних језика се реализују кроз 5 нивоа и то: почетни, средњи 1, средњи 2, виши и конверзација.
Отворени универзитет «знање» врши обуку за Енглески, Немачки, Француски, Италијански, Шпански, Шведски, Норвешки итд.

Постоји више врста индивидуалне наставе у зависности од захтева и знања полазника и то:

 • индивидуална настава од 60 часова,
 • индивидуална настава са 40 часова,
 • индивидуална настава са 20 часова

Такође се врши и групна настава и то:

 • 3 и више полазника – 60 часова
 • 2 полазника – 60 часова

Провера знања страног језика подразумева полагање теста на основу кога се добија уверење за познавање језика..

Основни курс за женског и мушког фризера подразумева савладавање састава длаке, грађу коже, проценивање квалитета длаке, технике прања косе, масажу темена, технике држања и употребе прибора за рад, препарати за косу, прибор за рад, техника сушења косе, техника обликовања косе, фарбање косе, технику шишања на равно, кратко и степенасто, пријем и услуга клијената.

Обука траје три, шест и девет месеци у зависности од старости полазника. Након обуке полаже се завршни испит писмено или усмено.
Након успешно завршеног полагања добија се сертификат о стручној оспособљености.

Полазник је дужан да пре поласка на обуку извади санитарну књижицу.

Обука за виљушкаре, и осталих Грађевинских машина је специјализован и веома важан посао. Немогуће је замислити руководиоца магацина или постојења да даје радне задатке ако не знају основе о руковању виљушкаром.

 Најбитније ставке које кандидат за обуку виљушкара мора да зна су:

 • како да најсигурније управља виљушкарем,
 • како да га одржава у исправном стању,
 • виљушкар мора бити снабдевен струјом тј. горивом,
 • како се најсигурније преносе разне врсте терета
 • које су могућности и специфичности виљушкара
 • заштита на раду

Обука траје три, шест или девет месеци у зависности од старости полазника.Полазник мора имати возачку дозволу.

ЦЕНТАР обезбеђује полазницима праксу, након које се полаже завршни испит и добија сертификат о оспособљености за рад на виљушкару.

Универзитет обезбеђује кљиге из којих кандидат учи ради теоријске провере знања.

Књиговодство је једно од најдефицитарнијих занимања. Обуком сазнајете шта су основна а шта обртна средства, шта је актива а шта пасива, да приход није чиста зарада а расход само трошак, шта су конта и главне књиге, биланс стања, биланс успеха, фактурисање, књижење набавке, малопродаја, отпремнице, нивелисање књижења по контима, потписивање завршног рачуна, како се ради обрачун ПДВ-а и обрачун плата, да ли је лизинг добар или лош итд.

Оспособљени књиговођа може обављати књиговодствене послове за приватна и друштвена предузећа, вођење пословних књига за трговинске, угоститељске и занатске радње и агенције.

Курс је базиран на теорији и пракси, где се у теоријском делу полазници упознају са књиговодственим дневником, а највећи значај се даје на теорији глвне књиге и књижења по контима.

Обука траје НАЈДУЖЕ ТРИ МЕСЕЦА а часови се одржавају по подне и предвече.Индивидуална настава траје 6 недеља,настава 2* по 4 часа недељно.Након положеног испита добија се диплома стручне оспособљености за књиговођу или самосталног књиговођу са којом се могу самостално водити књиге, отварати књиговодствене агенције или предузећа за пружање услуга вођења пословних књига.
Обука се плаћа у три месећне рате.
Рад је у групама од 2 кандидата па надаље.

Овај курс својим полаузницима обезбеђује скуп корисних знања , инструкција и вештина неопходних за успешно функционисање сваког бизниса.

Користан је сваком ко се бави сопственим бизнисом, онима који планирају покретање сопственог бизниса или пак само имају бизнис идеју за коју нису сигурни да ли и како да је рееализују. Међутим, овај курс је подједнако користан и онима који желе да напредују у каријери код свог послодавца а предуслов за то је да умете да стварате приходе и водите бизнис.

Битни елементи који чине бизнис су:

 • како и где да набавите тзв. старт-уп финансијска средства (почетни капитал),
 • како да направите квалитетан бизнис план који нече бити само алат за прибављање финансијских средстава веч важан показатељ исплативости ваше бизнис идеје и гаранција вашег успеха,
 • како да, корак по корак, региструјете радњу или предузеће,
 • које и колике трошкове да очекујете у току пословања,
 • како функционише порески систем,
 • како функционише систем унутрашњег и међународног платног промета,
 • како се уређују радни односи и сл.

Кроз ову обуку ће те такође сазнати и «тајне заната» и битне детаље о:

 • комуникацији и односима са лијентима, потрошачима, јавношћу,
 • како да максимално искористите нове технологије и медије као што је интернет у сврху максимизирања профита,
 • који и какви канали продаје и оглашавања постоје на интернету,
 • како да креирате, унапређујете и оптимизујете свој веб.сајт,
 • шта је и како функционише контекстуално и циљано оглашавање на интернету,
 • како да искористите ноћ друштвених мрежа у сврху побољшања пословања,
 • шта је и како се ствара бренд и још много тога.

Не допустите да се учите на сопственим грешкама и искуствима јер та «школа» јесте најбоља али је и најскупља. Да бисте били успешни неопходно је да се константно усавршавате а ми вам за то нудимо добру прилику и изузетно повољне услове. Додатна знања никада нису на одмет!

Обука траје пет недеља а по завршетку обуке добија се сертификат о завршеној обуци.

Овај образовни профил је настао кроз сарадњу привредних субјеката који послују у Србији. Привредне коморе Србије, Министарства просвете и спорта РС и уз подршку Немачке организације за техничку сарадњу.

Избором овог профила кандидати ће стећи знања и вештине планирања и организације рада конструктивних послова, рачуноводствено-књиговодствених послова, метода и техника административног праћења функција предузећа – набавке, складиштење и продаје. Такође ће стећи знање и вештине свих облика кореспонденције и комуникације, усмене и писане, уз употребу различитог канцеларијског прибора и алата, рачунарске технике и других савремених техника рада.

Програм за образовни профил пословни администратор предвиђа предмете којима се стичу неопходна економска и правна знања о администрацији, организацији и менађменту предузећа.

Након завршене обуке пословни администратор ће знати да обавља :

 • послове планирања и прављење распореда рада,
 • конструкторске послове,
 • поштују и примењују прописе,
 • припремају састанке, промоције, презентације и службена путовања,
 • комуницирају са клијентима и запосленима,
 • обављају пословну корспонденцију
 • познају билансне промене,
 • обављају размену информација са књиговодством,
 • воде евиденцију о запосленима,
 • прате рокове фискалних обавеза,
 • поштују и примењују начела пословне тајне,
 • архивирају документацију

Пословни администратор ради по правилу у канцеларији. Анализе су показале да су свим предузећима , мањим или већим, потребни радници са оваквим квалификацијама.

Аквизитери су трговци који помоћу презентација представљају робу потенцијалним купцима и на тај начин продају производе – услуге своје компаније – предузећа. Основна особина ове врсте посла је да сами продавци иду директно до потенцијалног купца, а суштина посла се своди на привлачење и придобијање нових клијената.

Основни задатак аквизитера је да развија и унапређује продају, израђује и проширује листе лијената, контактира, заказује и обавља пословне разговоре са потенцијалним и већ стеченим клијентима, попуњава понуде, прикупља потребну документацију за закључивање продаје и редовно извештава о спроведеним активностима и постигнутим резултатима.

Најважни део посла су свакако продајне презентације, при чему је важно да аквизитер припреми презентацију, спроведе је и закључи продају.

Ово радно место пружа могућности високе зараде која директно зависи од личног ангажовања и углавном посао пружа могућност брзог напредовања, а у вечини случајева и самосталност у раду и флексибилно радно време.Највећи део посла аквизитер обавља на терену.

Посао касира своди се на наплату робе или услуге – значи он израчунава укупну цену, затим прима новац од купаца, враћа кусур, даје фискални рачун или испуњава готовинске и сл. рачуне купцима уколико је потребно. Касири се у свом послу служе регистар касом – фискалном касом. Касир мора познавати на који се начин у његовој фирми може плаћати, а мора познавати и сваку од наведених процедура плаћања. Од касира се често очекује да раде викендима и празницима. За успешно обављање овог посла, особа треба да се лако и тачно служи бројевима и основним рачунским операцијама, да је склона административним пословима, да има развијене комуникационе вештине и да воли да буде у контакту са другим људима. Потреба за овим профилом радне снаге је многострука и то: самопослуге, маркети, робне куће, ресторани, бензинске пумпе, железничке станице, биоскопи, позоришта и много друга места.За посао касира најчешће је потребан средњи степен стручне спреме, а предност представљају трговачка, економска и сл. школа, мада то није пресудно у добијању посла. Посао касира се у Србији доста често нуди, а такође се често и тражи.
Пословође продајног објекта организују пословање у продајном објекту, планирају рад продајног особља и воде рачуна о набавкама робе, калкулацијама и документацији.
Пословођа решава рекламације купаца и блиско сарађује са добављачима.Тржиштукакобимогаоодабратнајповољнијегдобављачали пратити и потребе и куповне навике потрошача како би продаја у објекту ишла добро. Од пословође се очекује висок степен самоиницијативе и самосталности при доношењу одлука, али и склоност тимском раду.Мора стално пратити кретања на тржиштукакобимогаоодабратнајповољнијег добављача, али пратити и потребе и куповне навике потрошача како би продаја у објекту ишла добро.Од пословође се очекује висок степен самоиницијативе и самосталности при доношењу одлука, али и склоност тимском раду.Од пословође се очекује висок степен самоиницијативе и самосталности при доношењу одлука, али и склоност тимском раду.Од пословође се очекује висок степен самоиницијативе и самосталности при доношењу одлука, али и склоност тимском раду.

Комерцијалисти продају производе својих компанија другим произвођачима, мегамаркетима, владиним агенцијама и реким другим организацијама. Без обзира на тип производа, главни задатак комерцијалиста јесте да заинтересују трговце на велико или препродавце за свој производ и да одговоре на сва питања или проблеме клијената.

Комерцијалисти често путују и посећују потенцијалне и постојече купце. У свом раду користе се узорцима или каталозима који описују производе које њихова компанија продаје.

Уговарање нових послова важан је део посла комерцијалиста. За проналажење нових купаца служе се информацијама које добију од постојечих клијената, рекламама у специјализованим часописима, похађају и конференције и сајмове карактеристичне за производ њиховог предузећа.

Пожељно је да је комерцијалиста пријатног изгледа и да добро презентује производ, да је комуникативан и да поседује вештину продаје и преговарања.

Обука траје 3 – 4 месеца. Обухвата предмете: комерцијалне делатности и маркетинг, финансијски менаџмент, биротехничко-информатичке области, Предмети се слушају један за другим и за сваки предмет постоји књига која је обавезна и купује се како се који предмет слуша.

По завршеној настави полажу се испити, а након успешно положених испита добија се диплома стручне оспособљености.

Детаљни ценовник курсева можете погледати ОВДЕ.

 • Interaktivna nastava

 • Savremeno opremnjene prostorije

 • Prilagodjeno svim nivoima znanja

 • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Naziv kursa
Knjigovodstvo Građevinska struka
Strani jezici Unutrašnji transport
Nega i lepota Ugostiteljska struka
Ekonomska struka Web dizajn
Zdravstvena struka C++
Mašinska struka Photoshop
Tekstilna struka Office paket
Elektrotehnička struka Linux
Prehrambena struka PowerPoint
Carinik Windows
Zlatar / Optičar Word i Excel
Centar za treće doba Centar za zanate

Lokacije

Aranđelovac 034/712-155, 063/81-02-396, 064/61-55-098, 063/10-23-983
Beograd 011/29-71-602, 064/61-55-098, 060/55-35-084
Beograd – Autokomanda 011/29-71-602, 064/61-55-098, 060/55-35-084, 063-10-23-983
Beograd – Surčin – Ledine 011/22-66-777, 064/61-55-098, 069/22-66-777, 063/10-23-983
Beograd – Zvezdara 011/29-71-602, 064/61-55-098, 060/55-35-084, 063/14-13-688
Bijelo Polje +382/68-449-688, 060/55-35-084, 064/61-55-098, 063/10-23-983
Bijeljina +387/65-661-333, +387/552-19-604, 064/61-55-098
Bečej 021/69-10-033, 063/54-37-01, 064/61-55-098, 063/10-23-983
Inđija 022/431-940, 063/866-56-06, 064/61-55-098, 060/55-35-084
Kovin 013/741-262, 064/15-97-325, 063/141-36-88, 064/218-68-73
Kragujevac 034/366-686, 069/366-68-60, 064/61-55-098, 060/55-35-084
Kruševac 037/438-711, 063/57-87-11, 060/55-35-084, 064/61-55-098
Kraljevo 064/61-55-098, 060/55-35-084, 063/10-23-983
Lazarevac 011/812-36-36, 061/66-54-685, 063/20-40-26, 060 /55-35-084
Mladenovac /
Novi Sad 021/451-888, 064/157-56-42, 064/61-55-098, 060 /55-35-084, 021/420-090, 063/204-026, 060/55-35-084, 064/157-56-42
Novi Bečej 023/771-905, 063/71-59-812, 064/61-55-098, 063/20-40-26
Novi Beograd 011/22-82-413, 064/61-55-098, 069/22-66-777, 063/10-23-983
Obrenovac 011/87-24-995, 065/87-24-995, 063/20-40-26, 063/10-23-983
Pančevo 013/346-396, 064/87-41-222, 063/102-39-83, 013/342-840,060/01-42-605, 063/20-40-26
Podgorica +382/68-449-688, +381/69-422-016, 064/61-55-098, 063/10-23-983, +382 20 243-681, +38267-728-277, +38269-422-016, +382-68449-688
Požarevac 012/540-285, 064/61-55-098, 060/728-69-99, 063/20-40-26
Ruma 022/490-056, 063/866-56-06, 064/61-55-098, 063/20-40-26
Smederevo 026/612-796, 064/66-28-955,063/28-78-64, 060/55-35-084
Smremska Mitrovica 022/628-553, 063/204-026, 060/55-35-084, 064/562-342
Svilajinac 035/312-496, 063/607-023, 064/61-55-098, 060/55-35-084
Šid 022/771-790, 063/204-026, 060/55-35-084
Vranje 017/426-701, 063/803-38-76, 060/55-35-084, 064/61-55-098
Vršac 013/806-452, 064/61-55-098, 060/55-35-084, 063/20-40-26
Zemun – Altina 011/77-01-226, 064/61-55-098, 069/22-66-777, 063/10-23-983
Zrenjanin 064/157-56-42, 063/20-40-26, 060 /55-35-084