СТРУЧНO ОСПОСОБЉАВАЊE ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСИ У ПРИВАТНОМ И ДРЖАВНОМ СЕКТОРУ

 • НАШИ СЕРТИФИКАТИ СУ ПРИЗНАТИ У ЗЕМЉИ И ИНИОСТРАНСТВУ
 • КОД НАС МОЖЕТЕ ПОХАЂАТИ ПРЕКО 200 КУРСЕВА – ПРАКТИЧНА ОБУКА У РЕНОМИРАНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА
 • ОБЕЗБЕЂЕН КВАЛИТЕТАН ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕОРИСКУ ОБУКУ
 • КВАЛИТЕТНИ ПРЕДАВАЧИ
 • МОГУЋНОСТ ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ У ВАШИМ ПРОСТОРИМА У СКОРО СВИМ ГРАДОВИМА Србије
 • ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОЛАЗНИКА ПОПУСТ И ДО 30%
 • ДЕЛАТНОСТИ СУ ГРУПИСАНЕ У ОБРАЗОВНЕ ЦЕНТРЕ
 • ЦЕНТАР ЗА БИРОТЕХНИЧКО ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, ОБУКЕ ЗА ДАКТИЛОГРАФИЈУ, ПОЛАГАЊЕ ЗА КЛАСЕ Ia I Ib, ЈЕДНОМЕСЕЧНИ КУРС ДАКТИЛОГРАФИЈЕ, ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАРИ, КУРСЕВИ РАЧУНАРА…

 • ЦЕНТАР ЗА ТРЕЋЕ ДОБА
 • КУРСЕВИ ЗА ГЕРНОТО НЕГОВАТЕЉИЦУ / ГЕРНОТО ДОМАЋИЦЕ / ГЕРНОТО НЕГОВАТЕЉЕ / ГЕРНОТО МАНИПУЛАТОРИ ЗА ОДРАСЛЕ

 • ОДРЖАВАЊЕ БАШТЕ И ПОСЕДА

 • ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАСИСКЕ ОБУКЕ/КУРСЕВИ ЗА КЊИГОВОЂЕ, САМОСТАЛНЕ КЊИГОВОЂЕ, КОНТИСТЕ БИЛАНСИСТЕ, РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ, ГРУПНА И ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА
 • ЦЕНТАР ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ, ГРУПНА И ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА, ЕНГЛЕСКИ, НЕМАЧКИ, ШПАНСКИ И ДР.

 • ЦЕНТАР ЗАУЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ, СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА, КУРСЕВИ ТРАЈУ 9 МЕСЕЦИ ГРУПНА И ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА
 • ЦЕНТАР ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ, КУРСЕВИ ЗА ФРИЗЕРЕ, КОЗМЕТИЧАРЕ, ПЕДИКИРЕ, МАНИКИРЕ, ДЕПИЛАЦИЈЕ, КУРС МАСАЖЕ, КУРСЕВИ ШМИНКЕ. УПИСИ ЗА СВЕ КУРСЕВЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ

 • ЦЕНТАР ЗА САОБРАЋАЈ И УВОЗ ИЗВОЗ, ОБУКЕ ЗА МЕНАЏЕРЕ, ЦАРИНИКЕ ШПЕДИТЕРЕ
 • ЦЕНТАР ЗА САОБРАЋАЈ И УВОЗ ИЗВОЗ, ОБУКЕ ЗА МЕНАЏЕРЕ, ЦАРИНИКЕ ШПЕДИТЕРЕ

Стручно оспособљавање представља школовање – обуку практичне и теоријске наставе, уско прецизиране на област (пекар, трговац, рачуновођа итд), за коју се полазник оспособљава, са циљем формирања стручног лица које ће професионално обављати изабрану делатност у складу са Законом. Обука траје три месеца (зависи од области и година старости полазника), након које полазник полаже завршни испит који се састоји из писменог, усменог и практичног дела. Уколико полазник успешно положи завршне испите издаје му се диплома – сертификат да је стручно оспособљен да обавља послове из одабраног занимања самостално или код послодавца.

Провера стручне оспособљености односи се на полагање завршног испита, под условом да је кандидат претходно већ обављао послове из одабраног занимања и да поседује потврду о практичној обуци од стране регистрованог предузећа, тј. послодавца код ког је радио. Када кандидат донесе потврду о практичној настави, омогућава му се да полаже завршни испит који се састоји из писменог и усменог дела. Уколико полазник успешно положи завршне испите издаје му се диплома-сертификат да је стручно оспособљен да обавља послове из одабраног занимања, самостално или код послодавца.

 • Poslovi armiranja
 • Poslovi betoniranja
 • Dimničar
 • Poslovi zidanja
 • Fasader
 • Izolater
 • Poslovi asfaltiranja
 • Sečenje i oblikvanje kamena
 • Podopolagač
 • Izrađivač IGM – A
 • Rukovalac dizalic
 • Rukovalac krana
 • Rukovalac kompresora
 • Poslovi rukovanja jednostavnim građevinskim mašinama za niskogradnju
 • Poslovi rukovanja jednostavnim građevinskim mašinama za visokogradnju
 • Poslovi rukovanja jednostavnim građevinskim mašinama za iskop
 • Poslovi rukovanja jednostavnim građevinskim mašinama za nivelaciju i asfaltiranje
 • Električar motornih vozila
 • Monter elektrokućnih instalacija
 • Elektromonter mreže i postrojenja
 • Elektromehaničar pogona
 • Elektromehaničar za TT uređaje
 • Monter TT mreže
 • Serviser bele tehnike
 • Serviser birotehničkih mašina
 • Serviser fotokopir aparata
 • Serviser mobilnih telefona
 • Serviser TV antena
 • Serviser za radio, TV i video uređeje
 • Serviser optičkih uređaja
 • Limar motornih vozila
 • Mehaničar motornih vozila
 • Bravar
 • Gasni rezač
 • Građevinski bravar
 • Građevinski limar
 • Vodoinstalater
 • Zavarivač gasom
 • Rukovalac aparatima za elektro – zavarivanje
 • Instalater uređaja za grejanje i klimatizaciju
 • Mašinbravar
 • Metalostrugar
 • Metaloglodač
 • Metalobrusač
 • Metalobušač
 • Metalorezač
 • Mehaničar građevinske mehanizacije
 • Mehaničar poljoprivrednih mašina
 • Mehaničar za održavanje kompresora
 • Mehaničar mašina unutrašnjeg transporta
 • Mehaničar hidraulike i pneumatika
 • Oštrač alata
 • Precizni mehaničar
 • Rukovalac parnih kotlova
 • Specijalizovani zavarivač
 • Limar
 • Kovač
 • Monter
 • Preser
 • Proizvođač bureka
 • Proizvođač kora
 • Konditor
 • Kasapin ( obrađivač mesa, prerađivač mesa )
 • Prerađivač voća i povrća
 • Prerađivač duvana
 • Prerađivač piva
 • Proizvođač bezalkoholnih pića
 • Proizvođač alkoholnih pića
 • Proizvođač hleba i peciva
 • Mlekar
 • Proizvođač brašna
 • Medar
 • Poslovi pripreme i pečenja pica
 • Poslovi pripreme i pečenja mesa
 • Administrator
 • Daktilograf
 • Kompjuterista
 • Poslovni sekretar
 • Stenodaktilograf
 • Stilista ženskih frizura
 • Stilista muških frizura
 • Kozmetičar – Estetičar
 • Manuelmi terapeut – Maser
 • Poslovi nege nogu
 • Poslovi nege ruku
 • Make up – Šminker
 •  VODENI SAOBRAĆAJ
 • Brodski krmar
 • Nautičar
 • Skeledzija
 • DRUMSKI SAOBRAĆAJ
 • Kondukter u drumskom saobraćaju
 • Putar
 • ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ
 • Kondukter u železničkom saobraćaju
 • Pregledač kola
 • Pružni radnik
 • PTT SAOBRAĆAJ
 • Telefonista
 • PTT Manipulator
 • Monter TT Mreže
 • UNUTRAŠNJI TRANSPORT
 • Vozač viljuškara na motorni pogon
 • Vozač viljuškara na električni pogon
 • Vozač kareta
 • Rukovalac utovarivača
 • Rukovalac kontejnera
 • Usuge krojenja i šivenja ženske odeće
 • Usluge krojenja i šivenja muške odeće
 • Konfekcionar
 • Beli vez
 • Hemiski čistač i bojač
 • Magacioner
 • Aranžer u trgovini
 • Trgovac mešovite robe
 • Trgovac nafte i naftnih derivata
 • Skladištar
 • Uslužilac pića i hrane – Kelner
 • Poslovi pripreme i kuvanja hrane
 • Poslovi pripreme pića
 • Proizvođač poslastica
 • Servirka
 • Sobarica
 • Lovočuvar
 • Rasadničar
 • Vrtlar
 • Rukovalac šumskom mehanizacijom
 • Šumar
 • Cvećar
 • Monter staklenih površina
 • Staklograver
 • Stakloduvač
 • Rezač stakla
 • Voćar
 • Pčelar
 • Ratar
 • Proizvođač malina i kupina
 • Proizvođač ranog povrća
 • Uzgajivač pečurki
 • Uzgajivač svilene bube
 • Uzgajivač šumskih plodova
 • Rukovalac poljoprivrednih mašina
 • Zaštitar u biljnoj projizvodnji
 • Vinogradar
 • Stočar
 • Povrtar
 • Geobušač
 • Pomoćni geometar
 • Rudar u površinskoj eksploataciji
 • Rudar u podzemnoj eksploataciji
 • Rukovalac mehanizavcije u površinskoj eksploataciji
 • Rukovalac mehanizacije u podzemnoj eksploataciji
 • Rukovalac postrojenjima za dobijanje nafte i gasa
 • Komercijalista
 • Bolničar
 • Fizioterapeut
 • Farmaceutski radnik
 • Negovateljica
 • Izrađivač kože i krzna
 • Izrađivač kožne galanterije i rukavica
 • Konfekcionar kože i krzna
 • Obućar
 • Vatrogasac
 • Radnik u PP službi PP obezbeđenja
 • Čuvar – Portir
 • Veterinarski radnik
 • Engleski za decu
 • Specijalistički kursevi stranih jezika
 • Arapski jezik – odrasli
 • Engleski jezik – školski
 • Engleski jezik – odrasli
 • Italijanski odrasli
 • Nemački jezik – školski
 • Nemački jezik – odrasli
 • Grčki jezik – odrasli
 • Ruski jezik – odrasli
 • Španski jezik – odrasli
 • Srpski jezik za strance
 • Web dizajn – WordPres
 • C++ programiranje
 • Linux operativni sistem
 • Office paket
 • Word i excel
 • Windows
 • Excel
 • Operater – crtač u AutoCAD – u
 • Photoshop
 • CoreIDRAW
 • PowerPoint
 • Access

Детаљни ценовник курсева можете погледати ОВДЕ.

 • Interaktivna nastava

 • Savremeno opremnjene prostorije

 • Prilagodjeno svim nivoima znanja

 • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Naziv kursa
Knjigovodstvo Građevinska struka
Strani jezici Unutrašnji transport
Nega i lepota Ugostiteljska struka
Ekonomska struka Web dizajn
Zdravstvena struka C++
Mašinska struka Photoshop
Tekstilna struka Office paket
Elektrotehnička struka Linux
Prehrambena struka PowerPoint
Carinik Windows
Zlatar / Optičar Word i Excel
Centar za treće doba Centar za zanate

Lokacije

Aranđelovac 034/712-155, 063/81-02-396, 064/61-55-098, 063/10-23-983
Beograd 011/29-71-602, 064/61-55-098, 060/55-35-084
Beograd – Autokomanda 011/29-71-602, 064/61-55-098, 060/55-35-084, 063-10-23-983
Beograd – Surčin – Ledine 011/22-66-777, 064/61-55-098, 069/22-66-777, 063/10-23-983
Beograd – Zvezdara 011/29-71-602, 064/61-55-098, 060/55-35-084, 063/14-13-688
Bijelo Polje +382/68-449-688, 060/55-35-084, 064/61-55-098, 063/10-23-983
Bijeljina +387/65-661-333, +387/552-19-604, 064/61-55-098
Bečej 021/69-10-033, 063/54-37-01, 064/61-55-098, 063/10-23-983
Inđija 022/431-940, 063/866-56-06, 064/61-55-098, 060/55-35-084
Kovin 013/741-262, 064/15-97-325, 063/141-36-88, 064/218-68-73
Kragujevac 034/366-686, 069/366-68-60, 064/61-55-098, 060/55-35-084
Kruševac 037/438-711, 063/57-87-11, 060/55-35-084, 064/61-55-098
Kraljevo 064/61-55-098, 060/55-35-084, 063/10-23-983
Lazarevac 011/812-36-36, 061/66-54-685, 063/20-40-26, 060 /55-35-084
Mladenovac /
Novi Sad 021/451-888, 064/157-56-42, 064/61-55-098, 060 /55-35-084, 021/420-090, 063/204-026, 060/55-35-084, 064/157-56-42
Novi Bečej 023/771-905, 063/71-59-812, 064/61-55-098, 063/20-40-26
Novi Beograd 011/22-82-413, 064/61-55-098, 069/22-66-777, 063/10-23-983
Obrenovac 011/87-24-995, 065/87-24-995, 063/20-40-26, 063/10-23-983
Pančevo 013/346-396, 064/87-41-222, 063/102-39-83, 013/342-840,060/01-42-605, 063/20-40-26
Podgorica +382/68-449-688, +381/69-422-016, 064/61-55-098, 063/10-23-983, +382 20 243-681, +38267-728-277, +38269-422-016, +382-68449-688
Požarevac 012/540-285, 064/61-55-098, 060/728-69-99, 063/20-40-26
Ruma 022/490-056, 063/866-56-06, 064/61-55-098, 063/20-40-26
Smederevo 026/612-796, 064/66-28-955,063/28-78-64, 060/55-35-084
Smremska Mitrovica 022/628-553, 063/204-026, 060/55-35-084, 064/562-342
Svilajinac 035/312-496, 063/607-023, 064/61-55-098, 060/55-35-084
Šid 022/771-790, 063/204-026, 060/55-35-084
Vranje 017/426-701, 063/803-38-76, 060/55-35-084, 064/61-55-098
Vršac 013/806-452, 064/61-55-098, 060/55-35-084, 063/20-40-26
Zemun – Altina 011/77-01-226, 064/61-55-098, 069/22-66-777, 063/10-23-983
Zrenjanin 064/157-56-42, 063/20-40-26, 060 /55-35-084