Čime se bavimo?

Centar za obrazovanje “Ibis Creative” je institucija, osnovana 1. aprila 2014 god u Kragujevcu u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevica 50/ I sprat. Naš cilj je da svako ko upiše kurs stranog jezika u našoj školi ostvari maksimalan napredak u svom znanju.

Kako izgleda Vaš idealan kurs? Kakav bi on trebao da bude? Interesantan? Raznovrstan? Ambiciozan? Ali pre svega EFEKTIVAN!
Sa jedinstvenom “Ibis Creative” metodom koja Vam garantuje brzo usavršavanje konverzacije i ostalih jezičkih veština (čitanje, pisanje i razumevanje) neophodnih za uspešnu konverzaciju, rezultati su neminovni. Pronalazimo načine da naše polaznike uvek oduševimo i uverimo da smo pouzdani saradnici.

Predavanje

Svi profesori našeg centra su specijalizovani predavači stranih jezika sa decenijskim iskustvom, koji se redovno usavršavaju na polju podučavanja jezika posećujući razne seminare iz oblasti metodike nastave i međunarodne konferencije.

Koristimo najsavremenije metode u nastavi koje su u potpunosti prilagođene Zajedničkom Evropskom Okviru ( Common European Framework of Reference for languages) tj.standardima Saveta Evrope, za sve nivoe učenja, počevši od A1 do najvišeg C2 nivoa. Primarni cilj je KOMUNIKACIJA na stranom jeziku koja se već od prvog časa primenjuje. Upotreba audio i video materijala, dodatan materijal koji dopunjuje i prati osnovni program kursa, podstiče na konverzaciju i svakom polazniku pomaže u proširenju vokabulara

Kurs

Veliki izbor kurseva : od opštih, konverzacijskih, specijalizovanih kurseva ( za medicinske radnike, inžinjere, studente…), kursevi konverzacije, pripreme za polaganje zvaničnih međunarodnih ispita, ubrzani kursevi, poluindividualna nastava, individualna nastava….
Male grupe do 6 polaznika, gde je svaki učenik u centru pažnje i posvećuje mu se maksimalno vremena, redovne provere znanja, redovne konsultacije sa profesorima..

Pre upisa kandidata neophodno je obaviti ulazno testiranje koje se obavlja u prostorijama naše škole. Na osnovu rezultata testiranja određuje se nivo znanja polaznika i priključuje se grupi željenog jezika.

Nastojimo da učenje stranih jezika učinimo dinamičnijim i kreativnijim u prijatnoj atmosferi našeg centra za obrazovanje.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik /
Nemački jezik /
Italijanski jezik /
Španski jezik /
Francuski jezik /
Grčki jezik /