Čime se bavimo?

Bulevar Umetnosti osnovano je 2010. godine sa ciljem afirmacije umetnosti i kulture, kao i mladih kreativnih stvaralaca.
Vremenom naš fokus je preusmeren na keramiku kao umetničku oblast i zanat kojem smo hteli da se posvetimo sa posebnom pažnjom. Od januara 2018. godine, naš primarni cilj biće upoznavanje što većeg broja ljudi sa ovom umetničkom disciplinom, što kroz kurseve i besplatne edukacije, što kroz stvaralaštvo, ali i kroz pružanje relevantnih informacija i zanimljivosti o ovoj umetničkoj oblasti. U okviru ovog portala imaćete mogućnost da pronađete informacije vezano za kurseve koje organizujemo, aktuelne vesti i konkurse, domaće i strane autore, tehnološke i istorijske članke o keramici i njoj srodnim granama umetnosti.

Ono po čemu smo najpoznatiji jeste naša škola keramike kroz koju je prošlo preko 500 polaznika u prethodnih nekoliko godina. Kroz besplatna teorijska predavanja, sa keramikom smo upoznali više od 3000 ljudi. U saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom, kao predavači i edukatori učestvovali smo na više projekata regionalnog karaktera.

Od osnivanja pa do danas Udruženje je organizovalo ili učestvovalo kao partner u okviru mnogih umetničkih projekata. Posebno bi izdvojili naš rad na umetničkom magazinu “Bulevar”. Redakcija ovog magazina se sastojala od volontera koji su svoje vreme i ljubav uložili u stvaranje originalnog i zanimljivog pristupa izveštavanja i predstavljanja oblasti umetnosti i kulture.

Bulevar Umetnosti

doneo je odluku o primeni pravilnika rada i korišćenja termina u ateljeu za keramiku sa kojim moraju biti
upoznati svi polaznici kursa keramike. Svi detalji biće dostupni na našem sajtu ali i istaknuti u prostoru za rad.

U prijatnoj atmosferi, zajedno sa stručnim edukatorima, uživaćete u svakom trenutku stvaralačkog procesa. Korak po korak, upoznaćete se sa tajnama jednog od najstarijih zanata koji ne zahteva smirenost i strpljenje, već ih u Vama stvara.

Sa edukacijom možete krenuti u bilo kom trenutku, ne postoji fiksni početak kursa, a rad u malim grupama omogućava našim edukatorima da sa Vama rade individualno i prilagođeno Vašoj brzini i mogućnostima.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Kurs keramike /