Čime se bavimo?

Fortuna Rota Organizacija bavi se edukacijom dece, mladih i odrasih u oblasti glume, plesa, pevanja i primenjenih umetnosti . Organizaciju vodi tim mladih, obrazovanih i perspektivnih ljudi vođeni višegodišnjim iskustvom rada kako sa decom i mladima, tako i na brojinim projektima i manifestacijama.

Fortuna Rota svojim polaznicima daje slobodu kroz adekvatnu motivaciju i usmerenje. Njihova sloboda se ogleda u mogućnosti da svoje ideje, želje i ciljeve pretvore u stvarnost.

Dobitnici smo brojih internacionalnih nagrada, na plesnim takmičenjima, festivalima-Festival Zdravlja, KIDS FEST, Dečiji sajam, SVURF-Savsko Venački Urban Fest. Fortuna Rota se bavi društveno korisnim radom.
Pored osnovnih aktivnosti, bavimo se i humanitarnim radom. Fortuna Rota je sa svojim polaznicima čest učesnik, kako na takmičarskim manifestacijama, tako i na kulturno-umetničkim dešavanjima širom Srbije. Pored osnovnih, navedenih aktivnosti, sa našim polaznicima organizujemo i vannastavne aktivnosti, posete muzejima i pozorištima, kao i tv i radio gostovanjima.

Ciljevi organizacije Fortuna Rota su formiranje kulturno- umetničke svesti kod polaznika i otkrivanje individualnih talenata i veština potrebnih za dalje usmeravanje i usavrsavanje. Očekivani rezultati organizacije su dugoročni u želji da polaznici shvate značaj učenja i individualnog razvitka, kao i dobro snalaženje u timskom radu.

Fortuna Rota vam je pripremila individualne i grupne kurseve iz oblasti glume, plesa, pevanja, primenjene umetnosti, škole stranih jezika, škole fotografije, škole pokreta i sporta kao i pripremnu nastavu za prijemne ispite za srednje stručne škole i fakultete. Kursevi su prilagođeni svim uzrastima.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Kurs Glume /
Kurs Plesa /
Kurs Pevanja /
Kurs Fotografije /
Kursevi Primenjene Umetnosti /
Interaktiv Rota kurs /
DIY Radionice /
Kurs Engleskog jezika A1 – C2
Kurs Francuskog jezika A1 – C2
Kurs Italijanskog jezika A1 – C2
Kurs Ruskog jezika A1 – C2

Video prezentacija