Felicity škola engleskog jezika

Čime se bavimo?

Organizujemo tečajeve engleskog jezika za sve uzraste i na svim nivoima. Osnovni cilj nam je sticanje znanja, sposobnosti, stavova i navika neophodnih za uspešnu komunikaciju sa ljudima drugačijeg kulturnog miljea i kompetentnog delovanja na stranom jeziku. Svojim polaznicima nudimo redovne i konverzacijske kurseve, pripremu za polaganje međunarodnih ispita, kao i individualne časove, od samog početka podstičući aktivnu komunikaciju na engleskom jeziku.

Nastava za decu

Programi za naše najmlađe đake predškolskog uzrasta (5 i 6 godina), posebno su osmišljeni za prvi kontakt dece sa engleskim jezikom. Bazirani su na pedagoški adekvatnim metodama i igri. U prijateljskoj atmosferi ispunjenoj poverenjem, kroz pevanje, crtanje, glumu i kreativni rad motivišemo decu da zavole engleski jezik. Deca usvajaju osnovne jezičke strukture i leksiku primerenu njihovom uzrastu kroz raznovrsne komunikativne aktivnosti.

Nastava za osnovce prati psihofizički i lingvistički razvoj dece i prilagođena je razredu koji učenik pohađa. Programi su izuzetno privlačni i edukativni, a teme koje se na časovima obrađuju su raznovrsne i zanimljive. To sve omogućava deci da uče kroz aktivnosti zanimljive njihovom uzrastu i doprinosi razvoju izuzetno važne samostalnosti u učenju. Takođe, trudimo se da podstaknemo refleksiju o spostvenom učenju i napredovanju.

Zahvaljujući pažljivo osmišljenim programima, deca svakako mogu početi sa učenjem u bilo kom uzrastu i bez obzira da li poseduju prethodno znanje.

Nastava za odrasle

Odrasli polaznici mogu se upisati na individualnu nastavu. Časovi se održavaju u vreme koje odgovara i polazniku i predavaču, a dinamika nastave će zavisiti od vremena, mogućnosti i potreba polaznika.

Neophodn je provera Vašeg znanja engleskog jezika pre početka nastave radi utvrđivanja tačnog nivoa znanja polaznika kao i radi definisanja specifičnih potreba i prilagođavanja nastave potrebama polaznika.

U toku nastave rade se četiri testa kojima se dobija slika o napredovanju polaznika, a po završetku kursa radi se završni ispit koji testira sve jezičke veštine (pismeni deo koji testira gramatiku i vokabular kao i sposobnost pismenog izražavanja, test slušanja i razumevanja govora, i usmeni deo koji testira sposobnost adekvatne upotrebe jezika i komunikacije na stranom jeziku).

Po položenom završnom ispitu polaznici dobijaju sertifikat o postignutom nivou znanja, sa oznakom evropskog nivoa.

Posetite nas

Nalazimo se u ulici Dragoslava Srejovića broj 187v/5 u Beogradu. Radno vreme sekretarijata je od ponedeljka do petka od 16 do 20 časova i tada nas možete posetiti. Takođe, tada možete zakazati testiranje koje podrazumeva pismeni i usmeni deo i koje je besplatno i ne obavezuje na upis. Na osnovu testiranja Vaš nivo znanja će biti određen i posavetovaćemo Vas o tome koji kurs je najpogodniji za Vas. Testiranje uključuje pismeni deo i razgovor sa stručnim licem, besplatno je i ne obavezuje na upis.

  • Interaktivna nastava

  • Iskusni predavači

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Savremeno opremnjene prostorije

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik početni (A1) / srednji  (A2, B1) / viši (B2,C1,C2)