Čime se bavimo?

Plesni klub „Ritmo Latino“ osnovan je 2005. g. sa sedištem u Novom Sadu, Omladinskog pokreta 6, a sa radom počinje 2009.g.

Osnovna delatnost Kluba – SPORTSKI PLES – Latinoamerički i standardni plesovi sa nizom radionica koje pomažu takmičarima: radionica tehnike, kondicije, motorike, solfeđa, baleta i ciljem da izrastaju u vrhunske sportiste, reprezentativce.

Ostale delatnosti Kluba – REKREACIJA : Plesni vrtić, Tečaj klasičnih plesova za odrasle sa zastupljenih 15 plesova, ProAm internacionalni program, Prvi ples mladenaca, Orijentalni ples, Afro – kubanski plesovi sa Titom, a od fitnes programa – Cardio latino mix, Zumba fitness, Oriental fitness, Individualni časovi za sve navedene plesove.

Ciljevi PK Ritmo Latino : afirmacija sportskog plesa u Srbiji, prepoznatog kao sporta od značaja za Republiku Srbiju od strane Olimpijskog komiteta Srbije, omasovljavanje i napredak u formiranju kvalitetnih takmičara nacionalnog i budućeg internacionalnog nivoa. Ciljna grupa su nam deca što mlađe dobi. Ostali plesovi koji spadaju u moderne, mogu uzeti učešće na odgovarajućim takmičenjima bez obzira na starost.

Ples

Kretanje je prvobitna izražajna forma kojom se čovek koristio u komunikaciji sa okolinom. Kretanje je očigledna čovekova potreba i nije vezana samo za svest već je čovekov podsvesni imperativ.

Svaki svoj osećaj čovek izražava kretanjem, snažnije i življe, što je određeno osećanje intenzivnije. Intenzitet i bogatstvo kretanja se razvija uporedo sa psihološkim razvijanjem konkretnih emocija. Hodanje se pretvara u poskok, trčanje, skokove, a svakodnevni pokreti dugotrajnim ponavljanjem uz harmonično uobličavanje, prelaze u viši stepen kretnih formi i oblika, završavajući na kraju kao plesno umetničko delo.

Ples svakome pruža mogućnost da uživa u određenom ritmu, estetski oblikovanim i stilizovanim pokretima. Ples je spona između ljudi, psihički i fizički rekreira, razvija sluh, smisao za ritam i muziku, uzdiže nivo opšte kulture…

Ples je aktivnost u kojoj sva čula uživaju.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Sportski ples za sve uzraste /
Plesni vrtić /
Tečaj za odrasle /
Kardio mix /
ProAM /
Mladenački ples /
Kubanski – afro plesovi /
Orijentalni ples /

Video prezentacija