Čime se bavimo?

MALAC Genijalac – Mentalna Aritmetika je internacionalni edukativni sistem namenjen zdravom razvoju dečijeg mozga.

Ciljevi Malca Genijalac su podsticanje i razvijanje intelektualnih veština i sposobnosti dece počev od ranog perioda života.

Sledeći ovu viziju Malac Genijalac uspešno spaja “ najbolje iz različitih svetova ”, primenjujući iskustva Istoka i Zapada.

MALAC Genijalac – Mentalna Aritmetika – TIM:

Glavni mentor programa Mentalne aritmetike je gospođa Danica Banzić, Master učitelj Mentalne aritmetike.

Tim škole “ Malac Genijalac ” čine isključivo fakultetski obrazovani stručnjaci, prosvetni radnici, učitelji, psiholozi, defektolozi i vaspitači. koji poseduju neophodno iskustvo i proveren senzibilitet za rad sa decom. Svaki naš nastavnik je prošao međunarodnu obuku čime je uspešno sertifikovan za učitelja Hikari mentalne aritmetike.

Misija naše škole je stvaranje genijalne dece! Kako to činimo?

-Razvijanjem svesti kod roditelja o potrebi podsticanja razvoja dečijih kognitivnih sposobnosti.

-Obezbeđivanjem sigurnog, stimulativnog i kreativnog obrazovnog okruženja gde deca mogu rasti i razvijati se kao pojedinci.

-Jedinstvenim programom sa modernim tehnologijama realizovanim od strane stručnog nastavnog kadra.

MALAC Genijalac – Naša vizija:

Vizija nam je oblikovanje sigurnije budućnosti naše dece, u kojoj će oni biti organizovani, disciplinovani, sposobni da efikasno reše problem, puni poštovanja prema sebi i drugima, snažni, otporni i nezavisni, odnosno USPEŠNI I SREĆNI!

MALAC Genijalac – Mentalna Aritmetika – HIKARI PROGRAM:

Škola Malac Genijalac primenjuje originalni HIKARI 光 program Mentalne aritmetike. Hikari na japanskom znači svetlost i simbolizuje proces učenja i buđenja (osvetljavanja) mentalnih kapaciteta. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus (算盤 jap. Soroban).

SOROBAN – ABAKUS – Šta je abakus?

Kada definišemo pojam abakusa, moramo biti naročito oprezni i obratiti pažnju na njegove osobenosti. Najprostije rečeno abakus je drevna računaljka. Međutim abakus se ne može posmatrati samo kao računaljka, jer se na njemu ne računa! On zapravo potpomaže računanje, ali bez automatizacije, jer se abakus računanje i dalje izvodi u mislima onog koji abakus upotrebljava.

ŠTA JE MENTALNA ARITMETIKA?

Mentalna aritmetika je sposobnost brzog i tačnog računanja bez korištenja olovke i papira ili drugog pomagala. Program mentalne aritmetike je namenjen intelektualnom razvoju dece, a nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije. Zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus (jap. Soroban) čijom vizuelizacijom se postiže izvanredno brzo računanje.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
HIKARI mentalna aritmetika od 4 do 12 godina
Mentalna aritmetika od 4 do 12 godina
Hikari program od 4 do 12 godina

Video prezentacija