matovic-logo
matovic-cover

Čime se bavimo?

Matović – auto škola vrši obuku kandidata sa najnovijim vozilima. Iskusni instruktori auto škole Matović će vam pomoći da savladate izazove gradske vožnje, omogući će vam kvalitetnu i sigurnu praktičnu nastavu, kako bi postali bezbedni i sigurni vozači i lakše stekli iskustvo neophodno za dobijanje vozačke dozvole.

Matović – auto škola Vas poziva da budete jedan od naših polaznika. Nudimo kvalitetnu i sigurnu nastavu, i jednostavan i lak način do vozačke dozvole. Obuka u Obuka  u Matović – auto školi se odvija na novim vozilima, i vrše je instruktori sa dugogodišnjim iskustvom i individualnim pristupom svakom kandidatu. se odvija na novim vozilima, i vrše je instruktori sa dugogodišnjim iskustvom i individualnim pristupom svakom kandidatu. se odvija na novim vozilima, i vrše je instruktori sa dugogodišnjim iskustvom i individualnim pristupom svakom kandidatu.

Statistika pokazuje da polaznici u Auto školi Matović izlaze na stručni ispit 1,85 puta, pre nego što ga polože. Za upis u Auto-školu Matović neophodno je: da je kandidat navršio 16 godina (za obuku) – da poseduje važeću ličnu kartu.

Teorijska obuka naših polaznika se sprovodi u prostorijama AŠ Matović u ulici Kneza Alekse broj 2, Borča. Teorijska obuka obuhvata određeni fond teorijskih časova i praktičnih vežbi koji je predviđen kategorijom koju je kandidat upisao.

Teme koje su obuhvaćene teorijskom obukom odnose se na bezbednost i pravila saobraćaja, znakovi i saobraćajna signalizacija, učesnici i vozila u saobraćaju, medicinska pomoć i aktuelni saobraćajni zakoni.
Nastava traje 45 minuta i organizovana je u  grupama. Nakon odslušane nastave, pristupa se teorijskom ispitu.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
AM kategorija /
A1 kategorija /
A2 kategorija /
A kategorija /
B kategorija /
C kategorija /
CE kategorija /
D kategorija /