Čime se bavimo?

RELI – Auto Škola ce Vam pružiti sve mogucnosti i uslove, kao i komfor – da se vozite, i ucite vožnju u novim, kvalitetnim i pre svega bezbednim automobilima, uz potpunu predanost, pažnju i savete naših zaposlenih.

Kod nas cete uvek naici na ljubazno osoblje, iskusne, prijatne i strucne instruktore, nova vozila za obuku, povoljne cene i dobro raspoloženje.

RELI – Auto Škola – Kategorije:

“A1” KATEGORIJA – Podrazumeva upravljanje:Motociklima čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3, i
teškim triciklima čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

“A2” KATEGORIJA – Podrazumeva upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg.

“A” KATEGORIJA – Podrazumeva upravljanje motociklima i teškim triciklima snage motora veće od 35 kW.
Pravo obuke i polaganja A kategorije kandidati mogu steći na dva načina:

“B” KATEGORIJA – Potrebno je da ispunjava sledeće uslove:Da je navršio 16 godina života za početak obuke, a za polaganje vozačkog ispita da je navršio 17 godina;da poseduje važeću ličnu kartu ili pasoš (čega prilaže fotokopiju),i da poseduje uverenje o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, koje nije starije od dvanaest meseci za početak obuke i nije starije od šest meseci za izlazak na polaganje (lekarsko uverenje).

“C” KATEGORIJA– Prema podeli kategorija koju koje je doneo Novi Zakon o bazbednosti saobraćaja na putevima, a u zavisnosti od broja navršenih godina života, kandidat se moze prijaviti za obuku i polaganje vozačkog ispita “C1” ili “C” kategorije.

“C1E” KATEGORIJA – Podrazumeva skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Minimalan broj godina za polaganje ispita CE kategorije je 21.

“D1” KATEGORIJA – Obuhvata motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju od 8 do 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara.

“D” KATEGORIJA – Podrazumeva motorna vozila za prevoz ljudi koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta. Minimalan broj godina sa kojim se moze polagati ova kategorija je 24.

RELI – Auto Škola – Sa nama je vožnja uživanje!

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
“A1” KATEGORIJA /
“A2” KATEGORIJA /
“A” KATEGORIJA /
“B” KATEGORIJA /
“C” KATEGORIJA /
“C1E” KATEGORIJA /
“D1” KATEGORIJA /
“D” KATEGORIJA /

Video prezentacija