Čime se bavimo?

ST KUP – Auto škola – Naša misija je stvaranje osećaja sigurnosti kod naših polaznika prilikom učestvovanja u saobraćaju i iznad svega osećaja odgovornosti za svoje postupke.

Dugogodišnje iskustvo u radu, omogućava nam da Vam na jednom mestu pružimo potpunu podršku pri učenju i polaganju vozačkog ispita.

Postojimo i radimo od 1995. godine, kao pouzdan partner svih onih koji žele da savladaju pravila vožnje i ponašanja u saobraćaju.

ST KUP – Auto škola – Obuka:

Polaganje za B kategoriju u auto školi se sastoji iz dva dela, teoretskog i praktičnog. Uz to je obavezna posebna obuka i ispit iz prve pomoći.

Nakon završetka svakog dela obuke sledi provera stečenih znanja i veština.

Praktična obuka kandidata obavlja se na časovima koji traju 45 minuta ili na dva spojena časa u ukupnom trajanju od 90 minuta.

U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 2 časa praktične obuke u upravljanju vozilom.

Nastava je zasnovana na multi-medijalnim principima i to:

-power point prezentaciji,

-animaciji tj. simulaciji saobraćajnih situacija,video prezentaciji u realnim uslovima saobraćaja korišćenjem najsavremenijih nastavnih sredsatava i metoda zemalja zapadne Evrope i sveta u obuci vozača.

-Teorijska obuka kandidata sastoji se iz osnovnog i posebnog fonda časova. Osnovni fond časova se sastoji iz 25 časova predavanja i 8 časova vežbi.

Posebni fond časova se sastoji iz 5 časova predavanja i 2 časa vežbi. Broj časova po nastavnim temama nije definisan. Sve teme moraju da se izvedu. U ovom planu smo definisali, po nama, optimalan broj časova po tematskim jedinicama za prosečnog kandidata.

Čas teorijske obuke kandidata traje 45 minuta, a odmor između časova najmanje 10, a najviše 30 minuta. U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 3 pojedinačna časa teorijske obuke.

Nigde bolje i brže ne možete upoznati čoveka, njegovu pravu narav,
karakter i ćud, njegovu “dušu”, nego kad ga posmatrate dok sedi za
volanom automobila i vozi.

Sedeći pored njega jedan sat, Vi ćete bez reči i razgovora saznati o
njemu više nego za mesec dana stalnog druženja.

Ivo Andrić

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
“B” KATEGORIJA /
“B1” KATEGORIJA /