Čime se bavimo?

BIS MOTIV – Auto škola – Naša misija je da Vas osposobimo da bezbedno i sigurno učestvujete u saobraćaju. Kroz celu obuku Vas učimo da pravilno, bezbedno i sigurno upravljate vozilom u svim saobaćajnim situacijama i da stečeno teorijsko znajnje primenjujete u saobraćaju.

BIS MOTIV – Auto škola – UPIS:

Za upis Vam je potrebna lična karta, a za maloletna lica obavezno je prisustvo jednog roditelja koji potpisuje ugovor. Ugovorom između kandidata i auto škole definisan je način plaćanja obuke i polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita.

Put do vozačke dozvole

1. TEORIJSKA NASTAVA
Teorijska nastava sadrži 40 časova, a kandidati mogu da imaju dnevno tri časa. Predavač teorijske obuke je saobraćajni inženjer sa dugogodišnjim iskustvom. Časovi teorije se održavaju u učionici auto škole sa svim najsavremenijim nastavnim sredstvima. Prisustvo časovima je obavezno. Celokupna nastava traje otprilike tri nedelje. Obavezno je da uvek sa sobom na nastvu nosite ličnu kartu

2. TEORIJSKI ISPIT
Nakon odslušane teorijske nastave kandidati polažu teorijski ispit u učionici auto škole pred ispitnom komisijom. Teorijski ispit možete polagati isključivo sa važećom ličnom kartom koju morate imati sa sobom.

3. LEKARSKO UVERENJE
Lekarsko uverenje morate imati pre početka praktičnog dela obuke.
Možete otići na lekarsko samostalno ili sa nekim od naših instruktora.
Kod nas je lekarsko uverenje besplatno.

4. PRAKTIČNA OBUKA
Časove praktične obuke dogovarate sa svojim instruktorom vožnje u vremenu koje Vama odgovara.
Moguće je da instruktor vožnje dođe po vas i vrati vas na kraju časa na dogovoreno mesto. Dnevno mogu da se voze maksimalno dva časa. Praktična obuka traje otprilike mesec dana. Na svkom praktičnom času morate sa sobom imati ličnu kartu.

5. ISPIT IZ PRVE POMOĆI
Da biste pristupili praktičnom ispitu morate imati položen ispit iz prve pomoći.

6. POLAGANJE VOŽNJE
Nakon položenog ispita iz prve pomoći i završenih praktičnih časova možete pristupiti polaganju praktičnog dela vozačkog ispita.
U dosadašnjem radu naši instruktori imaju odlične rezultate što se tiče prolaznosti na praktičnom delu ispita.
I na ovom ispitu morate sa sobom imati važeću ličnu kartu.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
B KATEGORIJA /