Čime se bavimo?

AS – 011 – Auto škola Vam nudi visoko kvalifikovane i iskusne instruktore – predavače, zato se priključite vozačima koji su proverili kvalitet obuke kod nas.
Visok procenat prolaznosti kandidata govori da je teorijska nastava i praktična obuka u našoj auto školi visoko kvalitetna.

Teorijsku nastavu predaju dva predavača koja su u stalnom radnom odnosu, za dodatne konsultacije vrata auto škole su uvek otvorena, na ovaj način povećava se kvalitet pripremljenosti kanidata i sigurnija prolaznost na ispitu.

AS – 011 – Auto škola nalazi se od početka rada 2006. godine na Novom Beogradu Bulevar Umetnosti 27, (preko puta Telekoma, Blok 29).
Uspešno radimo obuku i polaganje za A1, A2, A i B kategoriju.

Cilj našeg rada i postojanja je da kvalitetnom obukom doprinesemo boljoj bezbednosti saobraćaja.
U našoj auto školi je zaposleno 6 instruktora i raspolažemo sa 6 putničkih vozila i 4 motocikla.

AS – 011 – Auto škola – Obuka:

Saobraćajni znakovi-Saobraćajni znakovi su znakovi postavljeni na ulici koji upozoravaju učesnike u saobraćaju kako treba da se sigurno ponašati, odnosno koja pravila važe na određenoj deonici javne ulice..

Testovi – Omogućili smo vam da direktno na sajtu vežbate i koristite zvanične testove za polaganje pismenog dela vozačkog ispita u cilju boljeg i bržeg savladavanja saobraćajnih pravila i propisa…

Prva pomoć – Polaganje ispita Prve pomoći je nezavisan od usluga auto škola i nju kandidati obavljaju u Crvenom krstu Srbije ili drugim ustanovama koje su akreditovane od strane Ministarstva zdravlja…

KATEGORIJE:

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina (polaganje vožnje sa 16 godina).

A2 – Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Obuka se može započeti sa navršenih 17 godina (polaganje vožnje sa 18 godina).

A – Kategorija je za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka se može započeti sa navršene 23 godine (polaganje vožnje sa 24 godine) ili ako A2 kategoriju poseduje dve godine.

B – Kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina (polaganje vožnje sa 17 godine).

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
“A1” KATEGORIJA /
“A2” KATEGORIJA /
“A” KATEGORIJA /
“B” KATEGORIJA /