Master Junior logo
Master Junior

O školi

Mi smo škola jezika za decu od 3 do 14 godina.

NAŠ CILJ JE KVALITETNO OBRAZOVANJE!

PO PRIRODI STVARI, DECA BOLJE UČE STRANE JEZIKE I POSEDUJU OGROMAN KAPACITET ZA UČENJE NOVOG JEZIKA.

Naš program se bazira na činjenici da se učenje može znatno unaprediti korišćenjem:

  • Muzike
  • Kreativnih i vizuelnih pomagala
  • Igara
  • Različitih metoda prezentacije
  • Opuštenog i zabavnog ambijenta

Na časovima Master Junior predavači koriste različite audio i vizuelne elemente koji su komplementarni i povezani tako da se iste reči ili kasnije gramatički elementi vežbaju i utvrđuju na mnogo različitih načina što podstiče aktivno učešće i eliminiše dosadu.

Kroz ceo program se koriste jedinstvena slikovna objašnjenja i bojom naglašene reči kako bi ubrzali proces učenja. Program je veoma fleksibilan i dozvoljava predavačima da ga prilagode različitim starosnim grupama i stilovima učenja. Na našim časovima, predavači uče decu na način koji deci najviše odgovara – vizuelno, glasovno ili kinestetički (taktilno), kako bi zadržali pažnju što duže i kako bi im najefikasnije preneli znanje. Korišćenjem multisenzornog načina učenja, koriste se obe strane mozga, te deca uče mnogo brže i sa mnogo većim stepenom usvajanja.

Čineći učenje zabavnim i interesantnim, sigurni smo da će polaznici zavoleti različite kulture i učenje novih jezika.

Svi naši predavači imaju najviši nivo znanja jezika i IZUZETNO VELIKO ISKUSTVO u podučavanju dece. Svi su zabavni i energični i veoma ozbiljno shvataju obaveze i ciljeve.

Naše grupe su male, od 4 do 7 polaznika, što pomaže Master Junior predavačima da se u velikoj meri posvete svakom pojedinačnom detetu, a deci da aktivno učestvuju u celom programu.

VAŠE DETE ZASLUŽUJE NAJBOLJE!

Sve starosne grupe u našoj školi porde redovnih časova sa visokokvalifikovanim predavačima imaju i časove sa gostujućim predavačima, lektorima, logopedima i izvornim govornicima jezika koji uči.

NAŠ CILJ JE DA NAŠA DECA NAUČE, ALI NE SAMO JEZIK, VEĆ I LEPO PONAŠANJE, LEP IZGOVOR, NOVE REČI NA STRANOM, ALI I NA MATERNJEM JEZIKU.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremljene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik /
Francuski jezik /
Nemački jezik /
Italijanski jezik /

Video prezentacija