Čime se bavimo?

Božidar Adžija – Božidarac 

Centar za obrazovanje i kulturu „Božidarac 1947“ ili poznatiji samo kao ”Božidarac” je javna ustanova osnovana od strane Gradske opštine Vračar sa ciljem da kroz različite kurseve i seminare osposobljava lica za tražena zanimanja na tržištu rada ali i da doprinese promovisanju koncepta celoživotnog učenja. Božidarac takođe podržava i organizuje različite kulturne aktivnosti u cilju bogatijeg kulturnog života Vračaraca i Vračarki. U pogledu manifestacija uglavnom su to rok koncerti, izložbe, pozorišne predstave ali i festivali različitih tema. U 2018. godini Božidarac je postao pridružena članica Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA), koja je inače glas neformalnog obrazovanja odraslih u Evropi sa 142 organizacije članice iz 44 države. Više informacija o EAEA možete naći na linku ovde.

Počeci današnjeg Božidarca datiraju još iz 1953. godine kada je osnovan Dom kulture “Božidar Adžija” koji je 1961. prerastao u Narodni univerzitet “Božidar Adžija” sa ciljem da se građani i građanke osposobe za nova zanimanja koja još uvek nisu bila u formalnom sistemu obrazovanja, a za kojima se javila potreba usled razvijanja industrije. Poslednja trasformacija se dogodila 2014. godine kada je institucija zbog nesnalaženja u tranziciji morala da se ugasi i da se osnuje nova koja danas nosi naziv Centar za obrazovanje i kulturu ,,Božidarac – 1947’’.

Kvalitet

Najvažniji razlozi uspeha i trajanja naše ustanove svih ovih godina jesu kvalitet i konstantno inoviranje. Trudimo se da pratimo trendove u obrazovanju i osiguravamo našim polaznicima najkvalitetnije i najsavremenije znanje koje im može koristi prilikom zaposlenja. Posedujemo sertifikat koji garantuju da je naš sistem menadžementa kvalitetom usaglašen sa zahtevima SRPS ISO 9001 standarda.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

  • Stručno usavršavanje

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik /
Italijanski jezik /
Nemački jezik /
Španski jezik /
Francuski jezik /
Online kursevi /
Ruski jezik /
Norveski jezik /
Turski jezik /
Švedski jezik /
Srpski jezik /
Portugalski jezik /
Nemački jezik za medicinare /
Stručno usavršavanje /
Kurs nege i lepote /
Računari /
Hotelijersko-ugostiteljska struka /
Kurs knjigovotstva /
Zanati mašinske struke /
Zanati elektro struke /
zanati gradjevinske i drvnopreradjivacke struke /
Umetnost i hobi /
Treće doba /
Seminari /

Video prezentacija