O nama

Andreja jedna je od najpoznatijih i najuglednijih institucija za učenje stranih jezika na teritoriji grada Niša. Naš osnovni cilj je da svojim polaznicima pružimo mogućnost da unaprede svoje znanje jezika na najsavremeniji način, kao i da postanemo vodeća institucija u oblasti neformalnog obrazovanja. Kursevi visokog kvaliteta, savremene metode nastave, odlični tehnički uslovi i opremljenost, nastavna sredstva renomiranih svetskih izdavača, kao i neprekidno usklađivanje nastavnog programa sa potrebama polaznika, osnova su našeg pristupa.

Naš način rada karakteriše pažljivo osmišljen konverzacijski metod sa primenom individualnog pristupa u radu, sa fokusom na specifične potrebe svakog polaznika. Kreiranjem realnih okolnosti u učionici, stvaramo uslove da jezik usvajate na potpuno spontan i prirodan način, a kroz konstantnu interakciju i komunikaciju na jeziku koji učite. Interaktivno okruženje pomaže nam da postižemo brze i konkretne rezultate, čija je primenljivost više nego primetna u izuzetno kratkim vremenskim rokovima.

Institut za strane jezike Andreja u ponudi ima kurseve primerene svim uzrasnim grupama. Naši najmlađi polaznici imaju 3 godine, a najstariji preko70.  Zahvaljujući strpljivom radu i metodama prilagođenim svakoj uzrasnoj grupi, naši polaznici ostvaruju odlične rezultate u razvijanju svih jezičkih veština nezavisno od godina starosti.

U našoj ponudi je: englesko zabavište sa svakodnevnim fizičkim aktivnostima; kursevi jezika za decu predškolskog i školskog uzrasta, opšti kursevi za odrasle, kao i mnogi specijalizovani (ESP) kursevi engleskog jezika za posebne namene. Naši profesori su iskusni predavači sa više od deset godina iskustva u radu sa polaznicima svih uzrasta i nivoa znanja. Ono što institut Andreja čini drugačijim, jesu moderno opremljenje učionice sa Wi-Fi-jem, kafe-knjižarom, ali i veoma konkurentne cene. Savremeno opremljen objekat sa prostranim i svetlim učionicama idealno je mesto za učenje u prijatnoj atmosferi.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Opšti kursevi Nivo kursa
Engleski jezik A1-C2
Nemački jezik A1-C2
Španski jezik A1-C2
Italijanski jezik A1-C2
Ruski jezik A1-C2
Francuski jezik A1-C2
Individualni časovi /
Srpski za strance /
Specijalizovani kursevi
Individualni kursevi poslovnog jezika – Buissnes English /
Konverzacioni kursevi /
Pripreme za medjunarodne ispite /
Kursevi za decu
Engleski sportsko zabavište /
Mentalna aritmetika SuanPan /
Predškolci /
Mladji osnovci /
Stariji osnovci /
Srednjoškolci /
Popravi ocenu /
Kursevi za kompanije
Grupni kursevi /
Individualni kursevi /
Intezivni kursevi jezika /

Video prezentacija