Čime se bavimo?

Otvoreni univerzitet Subotica je lider u oblastima (ne)formalnog obrazovanja i manifestacione kulture u Srbiji, koji već preko pola veka, sa velikim uspehom, promoviše i razvija koncept doživotnog učenja i unapređuje kvalitet kulturnog života u gradu i regionu.

S druge strane, ova institucija je i razvojno-istraživački centar koji već decenijama daje značajne doprinose razvoju grada, regiona i države.
Konačno, Otvoreni univerzitet je i najtiražniji izdavač literature na mađarskom jeziku u Srbiji.

Svoje poslovanje baziramo u 5 oblasti:
1. doživotno učenje
2. organizacija kulturnih manifestacija
3. istraživanje i razvoj
4. projekt menadžment
5. izdavaštvo

MISIJA:

Unapređenje kvaliteta života građana putem promocije i realizacije koncepta doživotnog učenja, kreiranja i implementacije inovativnih programskih sadržaja i organizacije vrhunskih kulturnih događaja.

VIZIJA:

Savremeno društvo, uključeno u modernizacijske tokove, koje podstiče progresivne ideje, poštujući različitost u svakom obliku.

CILJEVI:

Želimo da kreiramo:
1. društvo funkcionalno pismenih građana koji u potpunosti prihvataju koncept doživotnog učenja
2. društvo modernih kulturnih vrednosti
3. društvo koje poštuje principe održivog razvoja
4. društvo koje poštuje i ceni različitosti u svakom obliku

VREDNOSTI za koje se zalažemo i POSTULATI na kojima počiva Otvoreni univerzitet Subotica:

KVALITET je uvek na prvom mestu
UČENJE smatramo neprekidnim procesom i preduslovom svakog razvoja
RAZVOJ je posledica mišljenja i delanja
INOVATIVNOST je preduslov svakog napretka
POVERENJE se dugo gradi, a brzo gubi. Svesni smo toga.
OTVORENOST za nove ideje, inicijative i partnerstva
SOLIDARNOST je osobina velikih
IDEJE su polazna osnova za svaku inovaciju – trudimo se da dobre ideje ne prođu pored nas
SARADNJA je preduslov uspeha
RAZLIČITOST otvara vidike i unosi svežinu

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Strani jezici /
Nega lepote /
Stručni kursevi i obuke /
Privatni časovi /
Hobi škole /
Kursevi intelektualnih veština /
Administrativni kursevi /
Škola računara /

Video prezentacija