linguistico

Čime se bavimo?

CILJ

Posvećenost, pažnja I stručnost su naši prioriteti, a naš cilj je da kontinuirano napredujete i progovorite strani jezik koji učite.

METODOLOGIJA RADA CENTRA LINGUISTICO

Praksa je pokazala da nije svaka metoda za svakog đaka, te je stoga naša nastava bazirana na iskustvu i uskladjenom odnosu različitih metodika i pristupa nastavi jezika. Posebna pažnja se poklanja konverzaciji kako bi se kod učenika razvila sposobnost da se izražavaju i komuniciraju na jeziku koji uče već od samog početka kursa. Ovaj metod ne isključuje učenje gramatike koja je izuzetno bitna u procesu učenja jezika već pokušava da pruži pravi odnos gramatike i konverzacije prilikom usvajanja novog jezika u cilju što aktivnije upotrebe jezika.

 GRUPE

Naši učenici su centar naše pažnje jer nam je najvažnije da odgovorimo na njihove potrebe i očekivanja. U želji da se maksimalno posvetimo svakom polazniku i odgovorimo na pojedinačne potrebe naših đaka, nastava je organizovana u malim grupama.

AMBIJENT CENTRA LINGUISTICO

Prostorije naše škole su prijatnog ambijenta i poseduju svu tehničku podršku kao i didaktička sredstva neophodnu za realizaciju nastave koja uključuje i multimedijalne sadržaje.

NAŠE POGODNOSTI

Iskoristite mogućnost besplatnog probnog časa. Besplatna ulazna testiranja za sve nivoe i jezike. Izdajemo diplome o završenom kursu jezika odgovarajućeg nivoa.

Škola stranih jezika Linguistico vam omogućava da kroz kurseve i učenje stranih jezika upoznate istorijske, društvene i kulturne specifičnosti raznih zemalja i regiona, životne stilove njihovih stanovnika, osetite razlike i spoznate sličnosti između različitih naroda, upotpunjujući na taj način svoju ličnost i gradeći svoj odnos prema multikulturalnom svetu kome pripadamo.
Stečeno znanje je Vaše ulaganje u budućnost koja za Vas neće imati granice!

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik /
Nemački jezik /
Italijanski jezik /
Španski jezik /
Norveški jezik /