Čime se bavimo?

Music Art Project (MAP) je organizacija osnovana 2010. godine sa misijom da, u saradnji sa drugim umetničkim oblastima, kroz kvalitetne i inovativne muzičko-obrazovne programe doprinese dugoročnom razvoju društvene zajednice i kuture u Srbiji. Naš cilj je da kvalitetno muzičko obrazovanje učunimo dostupnim svakom detetu, bez obzira ne njegov socioekonomski status i na taj način pružimo svima adekvatne uslove za rast i razvoj, a pre svega pravednu budućnost i jednake šanse za uspeh u svim oblastima podižući generacije kreativnih lidera koji se oslanjaju na sopstvene sposobnosti i jedni na druge.
Music Art Project koristi muziku kao sredsvo koje bi omogućilo celokukupan lični rast i razvoj dece i mladih, a ne samo njihovih muzičkih veština. Ono što kvalitetno muzičko obrazovanje treba da postigne je da kroz radost muziciranja i druženje deca razvijaju:

· društvenu odgovornost, osećaj zajedništva i pripadnosti, timski duh;
· kreativnost, istrajnost, samopouzdanje i samopoštovanje;
· motivisanost da teže i dostignu uspeh ličnim zalaganjem i trudom;
· kritičko i analitičko mišljenje kao sposobnosti koje direktno utiču na bolji uspeh u redovnoj školi, ali i kasnije u životu uopšte;
· unaprede i obogate odnose u okviru porodice, a kasnije i šire zajednice;
· nauče da aktivno slušaju i poštuju mišljenja i različitost drugih.

Zašto muzika?

“Gde reči ne vrede, muzika progovara” reči su H.K. Andersena koje najbolje opisuju moć muzike kao sredstva komunikacije među ljudima. Ovaj univerzalni jezik omogućava ljudskom srcu da izrazi sve što je rečima neizrecivo – emocije, želje, težnje, strahove, nadu. Za bavljenje muzikom na ovako visokom nivou potrebna je značajna doza hrabrosti i samoprihvatanja, jer muzika koju stvaramo slušaocu otkriva sve o nama, ali i puno toga o njemu samom – ako nauči da sluša.
Postoje brojne studije koje govore u korist pozitivnog uticaja muzike na razvoj deteta i to na vise nivoa. Samo slušanje određene vrste muzike doprinosti unapredjenju širokog spektra kognitivnih i emocionalnih sposobnosti, kao i smanjenju nivoa stresa i napetosti, dok razivjanje specifičnih muzičkih veština može imati daleko veći i sveobuhvatniji uticaj na razvoj detetovih potencijala.

Instumentalno – izvođaćka umetnost spada u najkompleksnije psihofizičke aktivnosti. Sviranje nekog instrumenta zahteva istovremeno izuzetnu senzomotoričku preciznost i uskladjenost pokreta sa misaonim i emocionalnim procesima koji se simultano odvijaju. Zato je posebna pažnja usmerena na skladan razvoj ličnih kapaciteta dece i njihovih muzičkih sposobnosi, jer se ova dva aspekta ličnosti u toku muzičkog izvođenja jako tesno prožimaju.
Još jedan važan činilac muzike kao “sredstva” koje utiče na razvoj ličnih, a pre svega socijalnih kapaciteta pojedinca je grupno muziciranje. Zajedničko muziciranje u okviru orkestara i horova pruža deci mogućnost da se druže sa vršnjacima sa kojima dele zajedničke ciljeve i interesovanja, čineći ih na taj način savršenim timom. Orkestri i horovi predstavljaju društva u malom, gde svaki pojedinac svojom jedinstvenošću, a istovremeno i usaglašenošću sa drugima doprinosi stvaranju savršene harmonije i lepote postojanja.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Stručni kursevi i obuke /
Privatni časovi /
Hobi škole /

Video prezentacija