Languages4you logo

O centru

Specijalizovani centar za učenje engleskog i nemačkog jezika. Organizujemo nastavu kako sa decom tako i sa odraslima, u malim grupama ili individualno. Naši predavači su fakultetski obrazovani, izvorni govornici engleskog i nemačkog jezika sa internacionalnim iskustvom, višegodišnjim praksom u nastavi i diplomirani profesori anglistike.
Sarađujemo sa Global Tesol College iz Toronta koja ima 25 godina uspešnog postojanja i koja je registrovana od strane kanadske vlade. Global Tesol College je najveća organizacija TESOL trening centra. U mogućnosti smo da Vam ponudimo obuku, kurs Engleskog jezik TESOL programa. Ostvarena je i saradnja sa British Council-om.

Kursevi za decu i omladinu

U okviru nastave stranih jezika za decu u našem Centru se održavaju kursevi engleskog i nemačkog jezika.
Kursevi su podeljeni u šest nivoa: PREDŠKOLSKI, deca predškolskog uzrasta (audiovizuelna metoda). PRIPREMNI, deca školskog uzrasta (audiovizuelna metoda sa elementima pisanja). POČETNI, deca školskog uzrasta (zastupljene četiri jezičke veštine: razumevanje, govor, čitanje i pisanje) – ispit na kraju školske godine. SREDNjI, deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – ispit na kraju školske godine. VIŠI, deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – ispit na kraju školske godine.

Pripremni kursevi za sticanje međunarodnih sertifikata

U našem centru za engleski i nemački jezik i književnosti nudimo pripremne programe za polaganje međunarodno priznatih jezičkih ispita za nemački kao strani jezik (DaF) na svim nivoima, namenjenih odraslima: ÖSD Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1 i Goetthe-Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1. Nastava se organizuje u malim grupama do 15 polaznika u trajanju od 72 časa kao polubrzana (tri puta nedeljno po dva školska časa) I normalna (dva puta po dva školska časa).
Naš TESOL kurs engleskog jezika, Vam omogućava da dobijete sertifikat koji je priznat u 90 zemalja širom sveta. Ovaj sertifikat Vam omogućava da postanete ovlašćeni predavač i da na taj način dobijete zaposlenje.

Kursevi za firme

Centar Languages4you sarađuje sa mnogim institucijama i kompanijama u pogledu jezičke obuke. U proteklom periodu bili smo u prilici da upoznamo različite potrebe koje se uvek iznova nameću, te da našim klijentima uvek izađemo u susret u skladu sa novim zahtevima koje nameće tržište. Kao kuća, spremni smo da pružimo potpunu podršku u sticanju znanja stranih jezika i njegovom usavršavanju.
Kurseve organizujemo preko sindikata na otplatu u šest mesečnih rata.

Zašto smo uspešni?

Nastava engleskog i nemačkog jezika za decu i odrasle je efikasna, inovativna i tehnološki podržana, a pored tradicionalnih metoda insistiramo i na upotrebi novih tehnologija čija je efikasnost za usvajanje jezika veoma velika. Naši najmlađi polaznici na zabavan način uče da prepoznaju slova i glasove engleskog jezika i da to znanje kasnije primene u početnom čitanju sa elementima pisanja.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremljene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1-C2
Nemački jezik A1-C2