Queen School of English - centar stranih jezika logo
Queen School of English - centar stranih jezika large

O školi

Queen centar stranih jezika  je osnovan sa ciljem pružanja usluga najvišeg kvaliteta u oblasti učenja stranih jezika. Moderne nastavne metode, stručni predavači, odlični tehnički uslovi i opremljenost, neprekidno usklađivanje programa škole sa razvojem tržišta samo su neki od razloga da se odlučite upravo za nas.

Naša vizija je da postanemo jedna od vodećih i najuglednijih institucija za učenje stranih jezika na teritoriji Vojvodine. Uz primenu najboljih metoda podučavanja, uvažavajući savremene trendove u društvu i obrazovanju, trudimo se da našim polaznicima pružimo savremeno obrazovno okruženje sa maksimalnim učinkom, koji podržava intelektualni i socijalni razvoj učenika, podstičući ih da postanu uspešni i poštovani pojedinci.

U Centru stranih jezika “Queen” predaju diplomirani profesori jezika koji Vam uz savremene nastavne metode, literaturu, audio i video materijal pružaju visokokvalitetnu nastavu stranog jezika. Odlikuje ih stručnost, velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu. Prate Vas sve vreme u procesu učenja i uvek su Vam na usluzi.

O kursevima

Polaznici mogu odabrati različite kurseve stranih jezika od opštih do poslovnih. Cilj svakog od navedenih kurseva je komunikativni pristup, proširenje vokabulara, kao i razvoj jezičkih veština: govor, čitanje, pisanje i slušanje. Nastavni program podeljen je na 6 nivoa, od početnog do visokog. Svaki naš polaznik stiče pravo na besplatno testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja, ukoliko se ne radi o početnom nivou. Svaki polaznik se može opredeliti za grupnu nastavu (rad u malim grupama od 4 do 7 polaznika), poluindividualnu (2 polaznika) ili individualnu nastavu. Rad u malim grupama obezbeđuje maksimalnu posvećenost profesora svakom polazniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času. Nakon svakog odslušanog nivoa, polaznici polažu test i time stiču pravo na dobijanje sertifikata.

Standardni kurs

Standardni kurs bi trebalo da pohađaju svi oni koji na temeljan i postepen način žele da dođu do željenih rezultata. Dinamika nastave je 2 x nedeljno po 90 minuta.Trajanje kursa je 2 semestra odnosno 130 školskih časova

Intenzivni kurs

Ukoliko ste uslovljeni određenim vremenskim periodom za koji bi trebalo da steknete znanje nekog od stranih jezika, intenzivni kurs je pravi odabir za vas. Trajanje kursa zavisi od dinamike nastave, koja je prepuštena zahtevima naših polaznika.

Individualna nastava

Individualna nastava je namenjena svima onima koji ne žele da prate predavanja u grupi. Dinamika nastave i trajanje kursa prilagođava se zahtevima i potrebama naših polaznika.

Kursevi za osnovce

U zavisnosti od predznanja, deca ovog uzrasta svrstavaju se u polaznike određenog tečaja. U nastavi se koriste najsavremeniji udžbenici stranih izdavača, audio i video materijali. Trajanje nastave: 2 semestra (jedna školska godina) podeljena na 2 časa od po 45 minuta nedeljno i prate školsku godinu sa pauzama tokom letnjeg i zimskog raspusta. Vreme nastave: U 2 smene (pre i poslepodne) u zavisnosti od termina redovne školske nastave. Broj učenika u grupi: Do 8 polaznika. Završni ispit: Održava se u formi pismenog i usmenog ispita. Cena nastave obuhvata pristup školskoj biblioteci i pojedine nastavne materijale koji se stavljaju na raspolaganje učeniku.

Kursevi za srednjoškolce i odrasle

Polaznici se na osnovu predznanja, koje se utvrđuje ulaznim testom, svrstavaju u grupe koje pohađaju određeni tečaj. U nastavi se koriste najsavremeniji udžbenici stranih izdavača, audio i video materijali. Nivoi A1 – B2.

Konverzacijski kursevi

Queen centar stranih jezika organizuje kratke konverzacijske kurseve stranih jezika u trajanju od mesec dana. Da biste pohađali ovaj kurs, potrebno je da imate odgovarajuće predznanje – da je nivo vaše jezičke sposobnosti na nivou B2 i iznad. Testiranje vašeg nivoa znanja je besplatno i odvija se u prostorijama naše škole.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1 – B2
Nemački jezik A1 – B2
Ruski jezik A1 – B2
Srpski jezik za strance A1 – B2