Aktuell - jezički centar logo
Aktuell - jezički centar large

Čime se bavimo?

Ime “Aktuell – jezički centar” nastalo je kao izraz naše potrebe da konstantno budemo na pragu novih saznanja i ideja u oblasti metodike nastave nemačkog jezika, da budemo stalno aktuelni. Inovativnost, kreativnost i energija naše su glavne odlike. Zajedničko ime za sve te osobine je mladost, a mladost znači želja da se bude u toku, da se prate nova saznanja i dostignuća i da se napreduje.

Za nas kao profesore nemačkog jezika važno je šta je to aktuelno u metodici nastave, koji su najnoviji udžbenici, najmodernija nastavna sredstva, najkreativnije ideje. Sami smo kreatori modela nastave koji se sprovodi u našem Centru.

Naš dugogodišnji moto “Progovorite na nemačkom” mnogima je i dan danas inspiracija…

Opšti kursevi nemačkog jezika

Aktuell – jezički centar organizuje kurseve nemačkog jezika za sve nivoe znanja od A1 do C1 i namenjeni su za starije od 16 godina. Idealni su za sve koji žele da svoja znanja podignu na nivo konkretne upotrebe. Metode koje se koriste treba da Vam pokažu da je jezik osnovno sredstvo komunikacije, dakle da se može savladati jedino kroz aktivnu upotrebu. Smatramo da je konverzacija sastavni deo svakog opšteg kursa, od početnog do najnaprednijeg i svi opšti kursevi ujedno vas pripremaju za sertifikate Goethe Instituta.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Nemački jezik A1 – C1
Engleski jezik A1 – C1