Čime se bavimo?

Rogan Centar stranih jezika‚ nudi mogućnost pohadjanja visokokvalitetne i pouzdane nastave, koju izvode isključivo diplomirani filolozi.
U ponudi su kursevi nemačkog i engleskog jezika na svim nivoima.

Nastava se odvija u prijatnom ambijentu, koji je prilagodjen održavanju nastave u manjim grupama od 3 do 7 polaznika, kao i za poluindividualnu i individualnu nastavu. Pripremamo polaznike za polaganje svih vrsta sertifikata i prijemne ispite. U ponudi su i ubrzani kursevi nemačkog i engleskog jezika. Posebni programi izučavanja nemačkog jezika za lekare i medicinsko osoblje.

Svaki polaznik može da se opredeli za onaj vid nastave koji odgovara njegovom senzibilitetu, ali i vremenu koje je spreman da izdvoji.

Obzirom na ubrzani tempo zivota i željom naših polaznika da izučavanje jezika bude brzo, ali istovremeno efikasno i kvalitetno, napravili smo specijalne programe za Vas: jednosemestralne kurseve u trajanju od 4 meseca.

Casovi.
Naš način rada karakteriše pažljivo osmišljen konverzacijski metod sa primenom individualnog pristupa u radu, sa fokusom na specifične potrebe svakog polaznika. Kreiranjem realnih okolnosti u učionici, stvaramo uslove da jezik usvajate na potpuno spontan i prirodan način, a kroz konstantnu interakciju i komunikaciju na jeziku koji učite. Interaktivno okruženje pomaže nam da postižemo brze i konkretne rezultate, čija je primenljivost više nego primetna u izuzetno kratkim vremenskim rokovima.

Kursevi visokog kvaliteta, savremene metode nastave, odlični tehnički uslovi i opremljenost, nastavna sredstva renomiranih svetskih izdavača, kao i neprekidno usklađivanje nastavnog programa sa potrebama polaznika, osnova su našeg pristupa. Niša. Naš osnovni cilj je da svojim polaznicima pružimo mogućnost da unaprede svoje znanje jezika na najsavremeniji način, kao i da postanemo vodeća institucija u oblasti neformalnog obrazovanja.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1-C2
Nemački jezik A1-C2