Logo Speechland
Speechland - studio za strane jezike

O nama

Nastavu izvode diplomirani i master profesori jezika koji se konstantno obučavaju kako bi svojim polaznicima omogućili što bolji kvalitet i koji koriste savremene metode podučavanja. To je tim mladih, obrazovanih ljudi koji veruju da učenje jezika nije teško ako se tome i posvetite.
Verujući u ono što rade, stvarajući prijateljski odnos sa svojim učenicima i pružajući im svoj maksimum, omogućavaju da učenici što brže i lakše savladaju sve jezičke barijere.

Engleski jezik – opšti nivo

Za sve one koji nemaju dovoljno vremena da jedan nivo pohađaju predugo, nudimo vam kurseve gde jedan podnivo traje 5 nedelja. Časovi se održavaju tri puta nedeljno u popodnevnim terminima sem subotom kada su časovi i u prepodnevnim terminima. Trudimo se da termine održavanja časova uskladimo sa raspoloživim vremenom naših polaznika. Nastava se izvodi u manjim grupama (do 8 ljudi), gde se i na opštim kursevima insistira na savladavanju konverzacijskih kompetencija.
Teme i vokabular su ono što je lako primenjivo u svakodnevnim, životnim situacijama. Kroz različita vežbanja u grupi, u paru, debate, diskusije prebrodićete jezičku barijeru koja predstavlja glavni problem tokom učenja. Profesori će Vam kroz profesionalan, prijateljski pristup, koristeći užbenike, i dodatne audio/video materijale, pomoći da jednostavnije savladate jezičke veštine.

Engleski jezik – konverzacijski nivo

Konverzacijski kursevi su savršeni za one koji već poseduju određeno znanje engleskog jezika ali na pasivan način i nisu u prilici da ga koriste. Ukoliko želite da se oslobodite jezičke barijere ili da engleski koristite u različite svrhe i kako bi poboljšali svoj način izražavanja na stranom jeziku, ovakav tip kursa je odličan izbor jer ćete biti u prilici da budete izloženi jeziku (3x nedeljno po 90 minuta), da povećate fond reči, da se lepše i tečnije izražavate i povećate svoj nivo samopouzdanja. Na konverzacijskim kursevima najviše je do 6 ljudi kako bi svaki polaznik dobio potrebnu pažnju profesora i svoje vreme na ovakvoj vrsti časova.
Osim aktivnog rada na konverzaciji radi se i na pismenom izražavanju kroz teme koje dobijate za domaće zadatke i na vašim veštinama slušanja i razumevanja onoga što čujete.

Nemački jezik – opšti nivo

Situacija na tržištu je uslovila da se nemački vrati među najtraženije jezike. Mi vam nudimo opšte kurseve nemačkog svih nivoa koji se rade po knjigama renomiranih svetskih izdavača. Časovi se odvijaju intenzivnim tempom, 3x nedeljno, a uz kvalitetne profesore i vaše zalaganje, rezultat neće izostati. Na časovima se obrađuju sve jezičke kompetencije – izražavanje, čitanje, pisanje, razumevanje kako biste mogli da sve naučeno i funkcionalno primenite i jača motivacija za daljim izučavanjem.

  • Interaktivna nastava

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik opšti / konverzacijski
Nemački jezik opšti
Španski jezik /