Čime se bavimo?

Brilliant Biblioteka

Škola stranih jezika BRILLIANT poseduje sopstvenu biblioteku od preko 5000 naslova na svim jezicima (rečnici, gramatike, udžbenici, beletristika na svim jezicima, stručna literatura…), koja Vam konstantno stoji na raspolaganju.

Nastava

Nastava i prostor su u skladu sa evropskim standardima, koji promovišu i garantuju kvalitet. Nastavu vodi i organizuje doktor filoloških nauka sa višegodišnjim iskustvom u nastavi.

Učionice su komforne, klimatizovane i savremeno opremljene. Visoko kvalifikovani nastavni kadar koji uz primenu savremenih metoda i oblika rada, kroz konstantno uvođenje inovacija u nastavni proces, garantuje vrhunski kvalitet u nastavi, što našim polaznicima omogućuje da podjednako razvijaju sve jezičke veštine: govor, slušanje, razumevanje, gramatiku i pisanje.

Način rada zasniva se na modelu britanskih jezičkih škola za strance, male grupe, školovani predavači, moderni radni materijali, spremnost na radne promene, fleksibilnost prema potrebama polaznika. Krajnji nam je cilj zadovoljan učenik/polaznik koji je naučio dovoljno da samostalno nastavi s učenjem. Nastavu izvode mladi, dinamični, visokostručni profesori. Nastava se održava u grupama već od tri polaznika. Rad u malim grupama obezbedjuje posvećenost predavača svakom učeniku, i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času.

Sertifikati

U saradnji sa British Council-om škola stranih jezika BRILLIANT organizuje mogućnost polaganja za medjunarodno priznate Kembridžove diplome. Dok ne dodje do nivoa znanja koji je potreban za medjunarodnu diplomu, polaznik dobija interni sertifikat škole stranih jezika BRILLIANT o položenom kursu i ostvarenom nivou znanja, koji je validni dokazni dokument u Srbiji.

Polaznici se mogu prijaviti za polaganje sledećih medjunarodno priznatih sertifikata: KET – Key English Test (Početni nivo), PET – Preliminary English Test (Niži srednji nivo), FCE – First Certificate in English (Viši srednji nivo), CAE – Certificate in Advanced English (Viši 1 nivo), CPE – Certificate of Proficiency in English (Viši 2 nivo), Sertifikati za najmladje (starters, movers, flyers)

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik /
Nemački jezik /
Francuski jezik /
Italijanski jezik /
Španski jezik /

Video prezentacija