Čime se bavimo?

NEW AGE 5

New Age 5+ je počela sa radom školske 2006/2007 godine i za vrlo kratko vreme stekla veliki ugled osvojivši veliku ESOL nagradu za 2007, 2008, 2009 i 2010. godinu. Tadašnju ESOL nagradu „Big Provider“ je u tom periodu dodeljivao Britanski savet najuspešnijim školama stranih jezika na teritoriji jugoistočnog Balkana. Oni kasnije uvode nov partnerski program za škole stranih jezika pod nazivom „Addvantage“. U programu se na osnovu godišnjeg broja kandidata koji su uspešno položili neke od Kembridž ispita, školama dodeljuju bronzani, srebrni i zlatni statusi. Već 2010 smo bili srebrni članovi, a u 2011, 2012 i 2013 smo zlatni.

Saradnja

Kruna naše kontinuirane saradnje sa Britanskim savetom i dosadašnjeg uspeha jeste svrstavanje Zrenjanina u red regionalnih lokacija za polaganje ESOL ispita. Tom prilikom smo ostvarili saradnju i sa Zrenjaninskom gimnazijom, koja nam je ustupila prostor za održavanje ispita zahvaljujući Milanu Radakoviću. Osim sjajne saradnje sa Britanskim savetom u Beogradu, takođe vrlo uspešno sarađujemo i sa Servantes institutom, Ruskim domom, Francuskim institutom i Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu. Shodno tome, spremamo sve zainteresovane kandidate za polaganje svih međunarodnih ispita i sertifikata koje ove institucije nude u Srbiji.

Nastava

Pružamo moderne metode nastave u odlično tehnički opremljenim učionicama,a programe školovanja neprekidno usklađujemo sa razvojem tržišta.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez naših vrhunskih predavača koje odlikuje velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu. Sve vreme će Vas pratiti u procesu učenja, uvek Vam izlaziti u susret i garantujemo Vam profesionalan i korektan odnos.

Osim fakultetskih diploma, većina predavača poseduje i međunarodno priznate sertifikate iz oblasti poznavanja jezika ili metodike nastave. Redovno pohađaju seminare i treninge u cilju usvajanja i primene najsavremenijih metoda u nastavi stranih jezika.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik /
Nemački jezik /
Španski jezik /
Italijanski jezik /
Francuski jezik /
Ruski jezik /
Mađarski jezik /
Srpski za strance /