My English Club
My English Club škola

O školi

Većina ljudi upisuje kurs stranog jezika iz nekog praktičnog razloga, a mi se trudimo da pri tom i uživate u procesu samog učenja. Učenje bilo kog jezika zaheva puno teškog rada. Ukoliko ste zainteresovani da ostvarite svoj cilj, naš tim visoko kvalifikovanih nastavnika će Vam rado pomoći u celom procesu. Spremite se da naučite i neke zaista zanimljive stvari o stranim jezicima, počevši od judi koji ih govore do kultura u kojima žive. Doživite potpuno iskustvo i postavljajte pitanja o kulturi koju proučavate i o odlikama ljudi. Ne treba da budete stidljivi kada isprobavate govor na nekom novom jeziku, jer na greškama se uči.

Uđite sa nama u avanturu učenja jezika i uživajte u tome, trudićemo se da vam bude zabavno!

Sertifikat stečen nakon kursa nekog stranog jezika je dodatna vrednost u Vašoj biografiji. Strani jezik otvara vrata stranoj kulturi, a otvoriće i Vaše oči prema spoljašnjem svetu. Kada budete učili strani jezik, naučićete i mnogo više o svom  sopstvenom jeziku. A što je najbitnije – sve vreme će Vam biti veoma zabavno.

Upustite se na ovaj poduhvat pun izazova, a mi ćemo Vam pomoći u dodatnoj motivaciji i nabavci dobrog lingvističkog materijala. Omogućićemo Vam kontakt sa osobama kojima je Vaš odabrani strani jezik maternji jer je to prava prilika da pored vežbe konverzacije saznate nešto više o jeziku i kulturi koji vas zanimaju iz prve ruke.

NAŠ TIM

Sa ponosom možemo reći da naš tim čini kvalitetan kadar – diplomirani i master filolozi stranih jezika, kao i pažljivo odabrani saradnici sa izvornih govornih područja. Školu vodi profesorica engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u nastavi i svojevrsnom kreativnošću u izvođenju nastave. Najefikasnije metode i dugogodišnja praksa su pretočeni u delo. Svi naši profesori podstiču radnu, ali opuštenu atmosferu u kojoj se najbolje uči i usvaja znanje koje Vam je potrebno, kako bi Vam strani jezik postao i velika ljubav i zadovoljstvo. U okviru nastave biće angažovan i stručni tim supervizora metodike nastave koji će vršiti periodičnu procenu kvaliteta nastavnog procesa i uporedo procenu napretka polaznika, a sve to u cilju izvođenja viskokokvalitetne nastave.

NASTAVA

Naša škola biće vođena modernom timskom nastavom koja podrazumeva zajednički rad više nastavnika jer se time obezbeđuje bolja organizacija nastavničkog kolektiva, koordinacija i integracija kojom se stvaraju jedinstveni kriterijumi u osmišljavanju plana i programa, kao i u vrednovanju rada polaznika, podstiču se kreativne sposobnosti predavača, a zajedničko planiranje i izvođenje nastave se pozitivno odražava i na interpersonalne odnose nastavnika i polaznika. Trudićemo se da mnogobrojnim i interesantnim oblicima rada i veštinama prezentovanja sadržaja što više motivišemo polaznike i razvijamo talente. Timska nastava nas stimuliše da se koristimo što modernijom pedagoškom tehnologijom, a uz opremljenost naše škole najnovijom modernom tehnikom u nastavi nadamo se da postavimo nove kriterijume u učenju stranih jezika.

Tim naših diplomiranih i master profesora jezika je jako motivisan da Vam prenese svoje znanje. Dođite da zajedno plovimo okeanima raznih jezika i zajedno osvajamo nove dubine. Mi smo tu zbog Vas!

PONUDA

U ponudi imamo:

 • englesko zabavšte
 • kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta
 • kurseve za decu školskog uzrasta (sem engleskog u ponudi su nemački, španski, i francuski jezik)
 • kurseve za srednjoškolce (engleski, nemački, španski, francuski i norveški jezik)
 • opšte kurseve za odrasle
 • kurs konverzacije
 • priprema za polaganje TOEFL I CAMBRIDGE ispita: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC, ICFE, IELTS
 • kurseve za preduzeća
 • i usluge prevođenja.
 • Interaktivna nastava

 • Savremeno opremljene prostorije

 • Prilagodjeno svim nivoima znanja

 • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1-C2
Nemački jezik A1-C2
Francuski jezik A1-C2
Španski jezik A1-C2
Norveški jezik A1-C2