Spell logo
Spell - škola stranih jezika i računara Niš

Zašto Spell?

SPELL kursevi stranih jezika obuhvataju pre svega engleski , kao i italijanski, španski, nemački, norveški i grčki jezik. U junu 2007. Škola Spell je dobila licencu kao test centar Londonske privredne komore, gde je moguće polagati i sertifikovati znanje iz engleskog jezika, dobijanjem međunarodno priznate diplome Londonske privredne komore LCCI. Svake godine se organizuje prvi krug HIPPO međunarodno takmičenje iz engleskog jezika. Centar Spell karakteriše savremena tehnička opremljenost (bele table, računari i dopunski uređaji za multimedijalnu nastavu, dok je jedna opremljena i interaktivnom belom tablom.

Kursevi se obično organizuju u grupi gde je maksimalni broj učenika 6. Postoje i individualni kursevi, kao i kursevi od 2 ili 3 polaznika, prema njihovom zahtevu. Škola Spell je, u okviru nastavnih aktivnosti, uvela i radionice putem kojih aktuelni polaznici ali i zainteresovana lica koja nisu polaznici Centra Spell, mogu da usavršavaju svoje sposobnosti u komunikaciji i slušanju, upotrebi gramatike, u korišćenju i povećanju vokabulara.
Od februara do maja 2010. godine, u saradnji sa LEDIB-om i organizacijom HELP, škola Spell je učestvovala u realizaciji programa “Business u osnovnim školama”. Program je implementiran u OŠ “Učitelj Tasa” i OŠ “Stevan Nemanja”.

Danas milioni ljudi širom sveta govore jedan ili više stranih jezika i služe se računarom, a postoje i oni koji misle da to ne bi mogli. Cilj Škole Spell je da Vas prvo uverimo, a onda i dokažemo, da možete uspeti u tome kroz obostrano angažovanje. Osnovni princip kojim se rukovodimo je konstantna interakcija nastavnika sa polaznicima, gde interakcija samih polaznika dominira. Pasivno razumevanje stranog jezika nije ono čemu težimo jer to možete i sami postići.

Dozvolite nam da Vam pomognemo da zakoračite u svet spremni.

Ponuda kurseva

Škola računara u okviru Centra Spell nudi sledeće kurseve:
• osnovna obuka za rad na računarima (kurs obuhvata programe: Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point i obuku za rad sa programima okrenutim Internetu)
• naprednu obuku za rad na računarima (kurs obuhvata programe: Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point i obuku za rad sa programima okrenutim Internetu)
• obuka u programu po želji
Ostale usluge na računarima
• Izrada Power Point prezentacije
• Obrada tekstova
• Grafički dizajn
• Web Dizajn
• Tehnička pomoć u održavanju računara.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik Opšti / Konverzacijski / Poslovni
Italijanski jezik Opšti / Konverzacijski / Poslovni
Španski jezik Opšti / Konverzacijski / Poslovni
Nemački jezik Opšti / Konverzacijski / Poslovni
Francuski jezik Opšti / Konverzacijski / Poslovni
Grčki jezik Opšti / Konverzacijski / Poslovni
Grafički dizajn Osnovni
Web dizajn Osnovni

Video prezentacija