Čime se bavimo?

Madison škola svojim polaznicima nudi: opšte i konverzacione kurseve poslovnog engleskog, engleskog, nemačkog i italijanskog jezika, kao i kurseve pripreme za polaganje međunarodnih ispita. Svi kursevi su u skladu sa Zajedničkim Evropskim Okvirom (Common European Framework of Refererence for Languages). Nastavu izvode diplomirani profesori jezika sa posebnim iskustvom, a svoje znanje usavršavaju u zemlji i inostranstvu.

Deca

Naši najmlađi polaznici na početnim nivoima započinju učenje jezika kroz storytelling (pričanje priča), pesmice, igre i zanimljive posebno osmišljene Madison kreativne radionice.
U Madison školi jezika profesori mlađu decu uče da komuniciraju ne razmišljajući o gramatičkim pravilima. Važno nam je da mališani budu slobodni u komunikaciji, da zavole jezik koji uče i da uče kroz zabavu. Učeći jezik kroz igru, radionice i vizuelne tehnike, kao i posebno pripremljene tehnike učenja, deca zavole jezik koji uče, a budu i sami zadovoljni postignutim rezultatima.

Cilj nam je da na ovim nivoima znanja i u ovom uzrastu polaznici škole lako ostvaruju komunikaciju na ciljnom jeziku, u svim segementima, na različite teme, kako kroz priču, tako i kroz pisanje, čitanje, slušanje. Sa našim polaznicima svakako idemo ispred nivoa školskog gradiva, a naši profesori su uvek tu da im pomognu ukoliko je potrebno za školu.

U Madison školi jezika koristimo moderne udžbeničke komplete koji svojim kvalitetom podstiču radoznalost i interesovanje kod učenika. Udžbenici imaju atraktivan dizajn i preglednu strukturu. U zadacima su zastupljene sve četiri jezičke veštine, a posebna pažnja je poklonjena vežbanju slušanja i govora. Udžbenici su bogati komunikativnim zadacima koji podstiču učenike da što više pričaju na ciljnom jeziku.
Bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim nastavnim situacijama.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1-C2
Nemački jezik A1-C2
Italijanski jezik A1-C2