SmartIn IT

Čime se bavimo?

SmartInIT kursevi programiranja razvijeni su kroz dugogodišnju saradnju iskusnih profesora i asistenata sa Fakulteta tehničkih nauka i iskusnih PanonIT inženjera koji znaju potrebe privrede.
Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u obuci kandidata u PanonIT-u, veliki broj polaznika, preko 90% se zaposlio nakon završenog kursa. Zbog sve većeg interesovanja za PanonIT interne kurseve, ukazala se potreba za osmišljavanjem novog programa koji bi omogućio svim zainteresovanim da se usavršavaju u IT oblasti, a rezultat toga su SmartInIT komercijalni kursevi.

Kvalitet SmartInIT  kurseva se zasniva na kompetentnim predavačima sa višegodišnjim iskustvom. Struktura, koncepcija i način realizacije kurseva su usmereni na usvajanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja i veština primenljivih u praksi. Kroz simulaciju rada na projektu polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse.

Metodologija:

U cilju ostvarivanja što veće efikasnosti, kandidati za kurs rade ulazni test radi utvrđivanja njihovog predznanja (osim za kurs Osnove programiranja). Selektovani kandidati se raspoređuju u grupe, gde svaka grupa prima 15-20 polaznika. Predavanja su praćena nedeljnim domaćim zadacima, gde polaznici praktično primenjuju znanje stečeno na predavanjima. Analizom zadataka prati se napredak svakog pojedinca i pružaju povratne informacije. Polaznicima su na raspolaganju online konsultacije, a materijal sa predavanja je uvek dostupan i nalazi se na platformi za elektronsko učenje.

Prijave su u toku, a uslove prijavljivanja i dodatne informacije možete pogledati na našem sajtu ili dobiti putem telefona.
Prijavi se i ti i postani deo IT sveta!

Lista SmartInIT kurseva programiranja:

– Napredno programiranje
– Testiranje softvera
– Osnove programiranja
– Web programiranje – ASP.NET MVC
– Osnove programiranja
– Web programiranje – Frontend
– Mašinsko učenje

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Osnove programiranja /
Napredno programiranje /
Web programiranje ASP.NET MVC /
Web programiranje – Frontend /
Android programiranje /
Testiranje softvera /
Mašinsko učenje /

Video prezentacija