Čime se bavimo?

Balet Art je škola baleta za decu i odrasle koja realizuje rekreativne programe klasičnog, modernog i jazz baleta, savremene igre i hip hopa za polaznike različitih uzrasta, kao i programe nastave za učenike osnovne i srednje baletske škole.

Balet Art- Škola baleta – Pripremni razred

Program rada zasnovan je na programu za Pripremni razred i fondu časova propisanom od Ministarstva prosvete RS. Časovi se održavaju 3x nedeljno, u trajanju od po 60 minuta. Program je predviđen za decu uzrasta 8 – 11 godina koja imaju potrebne fizičke predispozicije za klasičan balet, kao i osećaj za ritam i igru.

Za ovu i ovakvu vrstu aktivnosti talenat nije neophodan, već je važno da deca kroz igru i zabavu savladavaju ono što im njihovi prirodni potencijali dopuštaju.

Balet Art- Škola baleta – Priprema za upis u I razred srednje baletske škole

Program je predviđen za učenike IV razreda osnovne baletske škole koji se pripremaju za prijemni ispit za upis u srednju baletsku školu. Dinamika časova i program rada se prilagođavaju individualnim potrebama polaznika.

Balet Art- Škola baleta – Dodatna nastava: klasičan balet i istorijsko balske igre

Program je organizovan za vanredne i redovne učenike osnovne baletske škole koji imaju potrebu za usavršavanjem programa iz željenog predmeta kroz dodatne časove. Dinamika časova i program rada se prilagođavaju individualnim potrebama polaznika.

Balet Art- Škola baleta – Balet za odrasle

Balet za odrasle je rekreativnog karaktera, predviđen za osobe koje nemaju baletsko
predznanje, ili imaju osnovna znanja iz klasičnog baleta i za ovaj vid rekreacije ne postoje starosna ograničenja.
Vežbe su bazirane na vežbama klasičnog baleta, prilagođene mogućnostima i uzrastu polaznika i podrazumevaju upoznavanje sa elementima svih segmenata baletskog klasa/časa – vežbe na podu,
vežbe za štapom i vežbe na sredini.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
balet za decu 3-4 godina
balet za decu 4-6 godina
balet za decu 6-8 godina
balet za decu 8-12 godina
Balet za odrasle /
HIP HOP 9-15 godina