logo
baletska škola zvončica

O nama:

Školica  baleta Zvončica  osnovana je 2008. godine. Postignuti rezultati u radu sa decom i profesionalni odnos prema poslu su ključ uspeha Školice, koja nastavlja da se razvija i raste.Osnivač školice baleta Zvončica i kreator programa je Nataša Najman (Komarić), aktivna balerina Narodnog pozorišta od 1997.Prvu školicu baleta osnovala je 2004 god. od kada kontinuirano i uspešno radi sa decom uzrasta izmedju 3 i 11 god.
Svake godine školicu baleta Zvončica pohađa preko 200 članova. Svi pedagozi – predavači koji rade u Školici su završili baletsku školu i edukovani su za rad sa decom po programu školice baleta „Zvončica“.

PRIPREMNA NASTAVA

Deca se prvo upisuju u pripremnu grupu.Nastava se održava jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta.Kroz pripremnu nastavu pedagozi upoznaju decu,a deca se navikavaju na Školicu…

REDOVNA ŠKOLICA

Časovi u redovnoj školici se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 45minuta.U toku godine Školica baleta Zvončica organizuje dva javna nastupa u kome učestvuju deca iz redovne školice.Udecembru se organizuje javni čas sa dodelom paketića…

GRUPE

Grupe PATULJCI (uzrast od 3 do 5 god.)
Grupe LABUDIĆI ( uzrast od 5 do 7 god.)
Grupe ZVONČICE (uzrast od 7 do 11 god.)

PREDAVAČI:

Nataša Najman Komarić
Jelena Pantović
Danica Rener
Ivana Radoševič
Sara Škobo

Čas školice baleta „Zvončica“ se odvija u grupama do 14 polaznika uz prisustvo dva pedagoga, čime se obezbeđuje dinamičnost i dobija na kvalitetu časa. Polaznici školice su podeljeni u grupe prema uzrasnoj dobi.

Prednosti igranja baleta u ovom uzrastu ogledaju se u ojačavanju muskulature, pravilnom držanju tela, vežbama istezanja, ravnoteže i sprečavanju nastanka deformiteta.

“Deca se na predstavama oslobađaju straha od javnih nastupa, što im kasnije pomaže kako u školi, tako i u životu”. – Nataša Najman

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Balet za decu /