Wings - škola stranih jezika logo

O školi

Engleski jezik je nesumnjivo univerzalni jezik. Oko 1,5 milijardi ljudi ga govori kao prvi, drugi ili strani jezik – svaki četvrti stanovnik planete. Usled vojnog, ekonomskog, naučnog, političkog i kulturnog uticaja Britanske imperije u 18. i 19. veku i globalnog uticaja Sjedinjenih Američkih Država tokom 20. veka stekao je status lingua franca u mnogim delovima sveta.

Wings škola stranih jezika posebnu pažnju posvećuje učenju engleskog jezika iz više razloga. Engleski je danas najrasprostranjeniji jezik na svetu koji se uči kao drugi jezik, a znanje engleskog jezika je korisno ili čak neophodno za mnoga zanimanja. Međunarodno poslovanje se odvija na ovom jeziku. Oko 85% elektronskih informacija u svetu je na engleskom. Engleski jezik je dominantan u svetskoj književnosti i u svetu nauke, tehnologije, u diplomatiji, sportu,filmu, muzici.Neophodan je za putovanja jer gde god da odete,a ne poznajete jezik te zemlje, engleski je od velike pomoći pri sporazumevanju.

I deci i odraslima učenje engleskog jezika pruža osnovu za dalje napredovanje.

Kursevi za decu

Škola jezika Wings posebnu pažnju posvećuje najmlađima.

Veoma je važno da deca od ranog detinjstva počnu sa učenjem stranih jezika, jer oni koji od malih nogu počnu sa učenjem nekog stranog jezika mogu da ga savladaju jednako dobro kao i maternji.

Kurs engleskog jezika za decu u školi jezika Wings namenjen je deci od 3 do 6 godina kao i deci školskog uzrasta,osnovcima i srednjoskolcima.

Kurs za najmladje se bazira na komunikativnoj metodi kroz zabavu i igru. Nastava se izvodi po najnovijim međunarodno priznatim udžbenicima uz upotrebu slika, raznih igara, muzike i ostalih dodatnih materijala koji obezbeđuju potrebnu raznovrsnost aktivnosti u nastavi. Pažljivo smo odabrali programe koji su u potpunosti prilagođeni uzrastu i potrebama deteta i koji podstiču aktivno učenje na prirodan i nenametljiv način. Nastava je u malim grupama od 3 do 8 polaznika.

Kurs engleskog jezika za decu školskog uzrasta ima za cilj usvajanje i primenu jezika kako kroz govor, tako i kroz razumevanje, čitanje i pisanje. Osim praktične upotrebe jezika, deca stiču znanja formalne gramatike i to kroz teme usklađene sa njihovim nivoom znanja i uzrastom. Nastava se izvodi po najnovijim međunarodno priznatim udžbenicima koji su obogaćeni audio i video materijalom.

Pored toga postoji i kurs engleskog jezika koji prati školsku godinu i to za osnovce i srednjoškolce. Nastavni planovi usaglašeni su sa programima školskog obrazovanja, pružajući mogućnost utvrđivanja i nadograđivanja postojećeg znanja učenika.

Nastavu izvode stručni profesori, specijalizovani za rad sa decom.

Kursevi za odrasle

Kursevi stranog jezika za odrasle namenjeni su onima koji žele da progovore strani jezik, savladaju jezičke barijere, da dodatno razviju i unaprede postojeće znanje gramatike i vokabulara uz veći nivo samopouzdanja u komunikaciji.

Pre samog početka nastave radimo u dogovoru s vama analizu potreba kao i nivo znanja nakon čega određujemo program samo za vas.

Pored opšteg kursa, postoje konverzacijski i poslovni kursevi.

U nastavi se koriste najnoviji međunarodno priznati udžbenici koje profesori obogaćuju dodatnim materijalima.

Svi kursevi su prilagođeni nivou znanja i potrebama naših polaznika.

Konverzacijski kursevi engleskog jezika

Konverzacijski kursevi engleskog jezika namenjeni su onima koji žele da dodatno usavrše svoje jezičke veštine, da se fokusiraju na konverzaciju, da osveže prethodno stečeno znanje stranog jezika nakon kraće ili duže pauze u učenju.

Wings – škola stranih jezika ovakve kurseve održava se sa ciljem da polaznici poboljšaju sposobnost komunikacije na stranom jeziku kako u svakodnevnim situacijama tako i u poslovnom okruženju

Ljudi uglavnom poseduju pasivno znanje stranog jezika, što znači da su sposobni da razumeju, ali im je teško kada oni sami treba da govore. Dešava se da polaznik ima visok nivo gramatičkog znanja i vokabulara, ali se teško izražava usmeno. Cilj konverzacijskih kurseva je upravo da pasivno znanje polaznika postane aktivno.

Poslovni kursevi engleskog jezika

Engleski jezik je jezik međunarodnog poslovanja. Poslednjih godina je neophodan uslov za većinu poslova i u našoj zemlji. Znanje engleskog povećeva mogućnosti za vaš poslovni uspeh.

Kurs poslovnog jezika namenjen je pre svega poslovnim ljudima koji žele da obogate svoj strani jezik izrazima i terminima neophodnim za komunikaciju u poslovnom svetu.

Program se organizuje prema konkretnim potrebama polaznika.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik početni / srednji / viši
Francuski jezik početni / srednji / viši
Španski jezik početni / srednji / viši
Srpski jezik za strance početni / srednji / viši