Logo Manhattan škola stranih jezika
Large Manhattan škola stranih jezika

O školi

Škola stranih jezika Manhattan u ponudi ima 28 kurseva stranih jezika sa akcentom na trenutno aktuelne jezike kao što su: engleski, nemački, švedski, norveški, španski jezik, za koje gotovo uvek imamo brzo kreirane radne grupe. Vredno je pomenuti da organizujemo kurseve i za polaznike zainteresovane za jezike poput japanskog, mađarskog, holandskog, kineskog i arapskog jezika.

Engleski jezik

Engleski jezik, jezik celog Sveta i sa preko 380 miliona direktnih korisnika definitivno spada u najvažnije jezike, tj. jezik koji morate znati. Spada u grupu zapadnogermanskih jezika i ima status globalnog jezika, a četvrti je po redu što se rasprostranjenosti i broja korisnika tiče. Govori se u Velikoj Britaniji, SAD, Kanadi, Severnoj Irskoj, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi i mnogim drugim zemljama.

Nemački jezik

Nemački jezik definitivno spada u Svetske jezika, a najkorišćeniji je jezik u Evropskoj Uniji. Govori se u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, dve trećine Švajcarske, Italiji, Belgiji i Danskoj. Maternji je jezik za oko 100 miliona Evropljana, odnosno oko 13,3% Evropljana. Van Evrope, najveće zajednice u kojima se govori nemački jezik nalaze se u Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu. Takođe, u nekadašnjoj nemačkoj koloniji Namibiji u Africi.

Francuski jezik

Jezik Francuskog vina, Ajfelove kule i Pariza. Govori ga kao maternji jezik oko 110 miliona ljudi, dok se njim svakodnevno služi oko 190 miliona. Francuske Afričke kolonije ga i danas koriste kao zvanični, a zvanični je i u nekim državama Kanade. Drugi je po učenju u školama u Svetu.

Švedski jezik

Švedski jezik spada u grupu germanskih jezika, javlja se u 8. veku kao zaseban jezik. Njime govori oko 9 miliona stanovnika Evropske unije. Zvaničan jezik je u Švedskoj, Finskoj i Evropskoj uniji. Kod nas u Srbiji dobija na popularnosti zbog evidentnog broja iseljenika koji žive u Švedskoj, kao i veoma povoljnih stipendija za studente i akademske radnike. Pogotovo je zanimljiv studentima medicine kao i radnicima u zdravstvu.

Opšte informacije o kursevima

Svaki od polaznika Manhattan škole stranih jezika koji uspešno završe ceo program biće nagrađeni međunarodno priznatim sertifikatima. Kursevi se rangiraju prema nivoima od A1 – C1, od opštih kurseva jezika do konverzacijskih, poslovnih i stručnih.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik početni / srednji / viši
Nemački jezik početni / srednji / viši
Švedski jezik početni / srednji / viši
Norveški jezik početni / srednji / viši
Francuski jezik početni / srednji / viši