Čime se bavimo?

Udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes osnovano je 2006.g. Iste godine postaje član Evropske asocijacije za kvantnu medicinu. Udruženje je direktno sarađivalo sa Radnom grupom Ministarstva zdravlja Srbije u postupku donošenja zakona i Pravilnika, kojim su se ozakonile metode tradicionalne-komplementarne-alternativne medicine. U okviru udruženja postoji Centar za edukaciju Accademia integrativa. Od 2008.g. Centar organizuje kontinuiranu medicinsku edukaciju u oblasti tradicionalne-komplementarne-alternativne medicine.

Svi programi su zasnovani na naučno potvrđenim metodologijama usvojenim od zemlje porekla i sprovode se na osnovu potpisanih sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji. Programi su akreditovani od Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Srbije, najvišeg akreditacionog tela u oblasti kontinuirane medicinske edukacije. Strategija udruženja je usaglašena sa Strategijom razvoja tradicionalne-alternativne medicine Svetske zdravstvene organizacije za period od 2014-2023.

U saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega organizuje se EDUKACIJU ZA KVANTNO INFORMACIONE SISTEME, kurs KINESKE TRADICIONALNE TEHNIKE, EDUKACIJU ZA TRAVARE, namenjeni polaznicima koji nisu zdravstveni radnici.

Svi kursevi, koji se održavaju u kontinuitetu od 2008.g, su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Na osnovu Pravilnika o uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (2007),

” …Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada…“.

„…postupak kontinuirane edukacije mogu sprovoditi fakulteti, škole zdravstvene struke, zdravstvene ustanove, privatna praksa, udruženja i ustanove. (Službeni glasnik RS 130/2007)

Iz Statuta Udruženja:

“… obavlja poslove kontinuirane edikacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oblasti tradicionalne medicine i holističkih pristupa i tehnika baziranih na tradicionalnoj medicini (u daljem tekstu-alternativna medicina);

– obavlja poslove kontinuirane edukacije svih zainteresovanih u oblasti alternativne medicine u cilju očuvanja i unapređenja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih…”

Zdravstveni radnici mogu, u okviru svojih kompetencija, da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnozu i lečenje. Licenca se dobija od Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Nega lepote /
Stručni kursevi i obuke /
Hobi škole /
Međunarodni ispiti /

Video prezentacija