sveti sava

Čime se bavimo?

U današnjem svetu informacija je postala roba broj jedan. Raspoloživost informacijama je dostigla globalne razmere ubrzavajući tempo života uz direktan uticaj na unapređenja informacionih tehnologija (IT). Takav trend je uslovio da se svetsko bogatstvo iz ostalih grana industrije relativno brzo prelije u industriju informacionih tehnologija. Današnje svetsko bogatstvo se većinski nalazi u informatičkoj industiji.

Više od 80% novootvorenih radnih mesta u zemljama zapadne Evrope je neposredno ili posredno vezano za rad na računarima. Nijedan bolje plaćen posao se ne može naći bez poznavanja informatičkih znanja. Svako dalje odugovlačenje ovladavanjem informatičkih znanja neumitno dovodi do izolacije i potpune neupotrebljivosti na tržistu rada što je pogotovo pogubno za mlađe generacije.

Ovakvo razmišljanje navelo nas je da osnujemo – Agencija Sveti Sava Obrazovni centar – koji ce na najkvalitetniji način, primenjujuci sve najsavremenije metode obuke, dnevno prateći aktivnosti na IT tržištu, usmeriti ogroman intelektualni potencijal i uvesti nas u svet računarski pismenih nacija. Sva ova znanja uz poznavanje jednog ili vise svetskih jezika, doveli su nas do osnivanja – Agencija Sveti Sava Obrazovni centar –  koji ima cilj da opravda ime najvećeg srpskog prosvetitelja. Ime mu je “SVETI SAVA”.

Naš kadar je dugogodišnjim radom brižljivo odabran i predstavlja tim sposoban za resavanje složenih zadataka. Svi instruktori su sa višegodišnjom praksom kako u opštim a posebno u usko specijalizovanim obukama u svim oblastima koje skola ima u svojoj lepezi kurseva.

Svi kandidati koji uspešno završe neki od naših kurseva stiču pravo na izdavanje SERTIFIKATA Obrazovnog centra “Sveti Sava”. Ovaj dokument je priznat na teritoriji Srbije.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Strani jezici /
Kurs računara /
Kurs kozmetike /
Kurs Fotografije /
Knjigovodstvo /
Likovne radionice /
Kurs šivenja /