Čime se bavimo?

TOP DRIVE – Auto škola počela je sa radom 2010. godine i nudi teorijsku i praktičnu obuku vozača za A i B kategorije. Naš tim čine instruktori i predavači sa dugogodišnjim iskustvom koji uvek stoje na raspolaganju klijentima, sa ciljem da im maksimalno olakšaju put do vozačke dozvole.

Teorijska obuka u auto školi TOP DRIVE održava se u moderno opremljenoj učionici koja se nalazi u sklopu škole na Čukarici. Grupe za predavanja kreiraju se po dogovoru sa polaznicima, u terminu koji njima najviše odgovara.

TOP DRIVE – TEORIJSKA NASTAVA:

Teorijska nastava sadži 40 časova. Kandidat u toku jednog dana može prisustvovati najviše na 3 časa.

Pauze između časova su 10 minuta.

Časovi se održavaju uglavnom svakodnevno u prepodnevnim i popodnevnim terminima sa istom temom. Kandidat može menjati termine (pre ili popodne) bez obzira na prethodni termin.

Predviđeno vreme za održavanje svih 40 časova je oko 20 dana.

TEORIJSKI ISPIT:

Prijava teorijskog ispita vrši se po završetku teorijske nastave, a osam dana pre održavanja ispita.
Ispit se polaže u prostorijama auto škole na računarima primenom informatičkog sistema ministarstva unutrašnjih poslova.
Kandidat se prijavljuje u aplikaciji za ispit i po završetku ispita sistem izbacije poruku o rezultatu ispita.

Za uspešno položen teotijski ispit potrebno je 85% tačnih odgovora. Trajanje teorijskog ispita ograničeno je na 45 minuta.
Kandidat može videti kompletan izvestaj (pitanja i odgovore) sa ispita u istoj aplikaciji prijavom sa bilo kog računara nakon završetka ispita.
Položen teorijski ispit važi 18 meseci.

LEKARSKI PREGLED:

Nakon položenog teorijskog ispita kandidat se upućuje na lekarski pregled za vozače radi izdavanja potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.
Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača važi 1 godinu za sve aktivnosti u okviru obuke vozača, a ne sme biti starije od šest meseci prilikom izdavanja vozačke dozvole.
Lekarski pregled se može izvršiti u bilo kojoj medicini rada kao i u privatnim zdravstvenim ustanovama.

PRAKTIČNA OBUKA:

Praktična obuka podrazumeva 40 časova vožnje od toga prva dva časa na poligonu, a ostali časovi u saobraćaju i po potrebi na poligonu.
Uslov za praktičnu obuku je:
– Potvrda o položenom teorijskom ispitu
– Lekarsko uverenje
– Važeća lična karta.

PRAKTIČNI ISPIT:

Polaže se na unapred određenim trasama (ukupno 15 trasa), informatički system MUP-a slučajnim izborom dodeljuje broj trase (jednu od 15) kandidatu neposredno pre početka ispita.
Ispitivač iz auto škole čita pravac kretanja na osnovu ispitne trase, a od kandidata se očekuje samostalna i bezbedna vožnja u skladu sa pravilima saobraćaja i saobraćajnom signalizcijom.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
“A” KATEGORIJA /
“B” KATEGORIJA /