O školi

Zvanični jezik Roberton škole je engleski jezik, što znači da se gde god je to moguće komunikacija odvija na engleskom jeziku. Ovo pravilo svakako važi za nastavnike, a u praksi se pokazalo da se i sa početnicima već do kraja prve godine čas može voditi skoro isključivo na engleskom jeziku.

Naši učenici ulaze u svet engleskog jezika čim kroče u školu. Ličnim primerom i prirodnom željom da oponašaju svoju okolinu osnažujemo potrebu da počnu da koriste engleski što pre. Dakle, kao što i na maternjem jeziku ostvaruju komunikaciju sa svojom okolinom, učenici razumeju da engleski  jezik nije samo predmet koji uče na času, već sredstvo pomoću kog razumemo jedni druge.

U nastavi se koristi eklektička metoda, što znači da se koriste razni materijali prikupljeni sa svih strana. Načelno se svi materijali koje koristimo mogu podeliti na
– Materijale namenjene učenju engleskog kao stranog jezika
– Materijale koji nisu namenjeni učenju engleskog kao stranog jezika.
U prvu grupu spadaju prevashodno udžbenici, audio, video i digitalni materijali, pažljivo odabrani i isprobani u nastavi, koji ih prate. U drugu grupu spadaju slikovnice i dečije knjige donete sa engleskog govornog područja namenjene našim najmlađim učenicima ; knjige koje su namenjene deci kojoj je engleski maternji jezik. Interesantne su i urađene tako da mala deca uživaju gledajući ih. Uz pomenute knjige se u nastavi koriste i igre edukativnog karaktera.

Robertson School of  English ima za cilj da svojim đacima približi engleski jezik na najrazličitije načine, kako bi im engleski jezik postao drugi, a ne strani jezik.

  • Interaktivna nastava

  • Iskusni predavači

  • Prilagodjeno deci i tinejdžerima

  • Savremeno opremnjene prostorije

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik  početni / srednji