Čime se bavimo?

BAY COM

Bay Com  škola prevazilazi jaz koji postoji između onoga što nudi tradicionalni obrazovni sistem i stvarnih potreba na tržištu. Osnovna mana našeg tradicionalnog obrazovanja jeste nedostatak prakse. Ljudi se godinama bave teorijom, bez osvrta na njenu praktičnu primenu.

Zbog toga smo naglasak stavili na savlađivanje praktičnih veština. Kursevi, predavanja, seminari bogati su sadržajem, primerima, informacijama.
Naš cilj je da polaznicima pomognemo da dobiju potrebna vrhunska znanja za uspešan ulazak na tržište rada u što kraćem roku i na što efikasniji način.

Sve edukativne programe u organizaciji Bay Com-a prati odgovarajuća literatura i materijali za učenje, koje besplatno dobijate. Literaturu prilagođavamo svakom programu posebno i trudimo se da sadrži sve što je neophodno da napredovanje i usvajanje znanja bude što efikasnije, ali i da posle završetka obuke omogući podsećanje i unapređenje stečenog znanja.

Naše obuke se realuzuju sa ciljem da uštedite novac, a povećate kompetencije i znanja. Imamo oprobanu metodologiju rada, prilagođavamo se Vama i Vašim potrebama, sa ciljem da dobijete što bolji rezultat: veštine koje ćete moći naplatiti na današnjem tržištu rada.

Obuke u našoj školi vode predavači sa iskustvom i velikim znanjem iz praktične i teoretske obuke.

Zadovoljstvo naših klijenata i dugoročna saradnja sa njima garancija su da držimo obećanja Posebno smo ponosni na saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Preko naše škole, Nacionalna služba za zapošljavanje je realizovala veliki broj obuka za nezaposlene sa evidencije tržišta rada.

Pored edukacije, Bay Com se bavi i pružanjem usluga iz oblasti informatike, poslovanja i stručnog prevođenja. Više detalja o tome pročitajte na stranici o ostalim delatnostima.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Škola računara /
Škola stranih jezika /
Škola poslovanja /
Škola zanimljive nauke /
Priprema studenata /