Logo Lexis - centar stranih jezika
Lexis - centar stranih jezika - učionica

O nama

Lexis centar je škola stranih jezika za odrasle, srednjoškolce, decu, poslovne ljude i kompanije. Jedna je od prvih škola stranih jezika u Novom Sadu, osnovana 1992. kao škola engleskog, nemačkog, francuskog i italijanskog jezika. Tokom godina uspešnog rada razvili smo se u centar stranih jezika gde možete naučiti još i španski, švedski, mađarski i srpski.

Kursevi stranih jezika za odrasle, srednjoškolce i decu

U Centru stranih jezika Lexis polaznici mogu izučavati engleski, nemacki, francuski, italijanski, španski, švedski, mađarski i srpski jezik. Nivoi naših kurseva usklađeni su sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages) i obuhvataju sledeće nivoe: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Ovladavanje jednim jezičkim nivoom podrazumeva kurs u trajanju od dva semestra i fond od 140 časova (70 plus 70).

Nastavu vode profesori jezika koji se kontinuirano usavršavaju, prate trendove i novine u struci. Na časovima se razvijaju sve četiri jezičke veštine: govor, slušanje, pisanje i razumevanje pročitanog teksta, ali je akcenat uvek na komunikaciji, koja se osim na nivou A1/1, odvija isključivo na stranom jeziku.

Rad u malim grupama (tri do osam polaznika) omogućuje individualizovan pristup gde se svakom polazniku može pokloniti pažnja. Naši profesori su uvek na raspolaganju za dodatna pojašnjenja i konsultacije, a sve u cilju što uspešnijeg rada svakog polaznika.

U nastavi koristimo najnovija izdanja udžbenika uglednih inostranih izdavača, kao i dodatne edukativne sadržaje. Svaki kurs uključuje redovne provere znanja posle svake nastavne celine, a po završetku kursa finalnu proveru. Svi naši polaznici koji završe kurs dobijaju sertifikat o položenom nivou jezika.

  • Interaktivna nastava

  • Iskusni predavači

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Savremeno opremnjene prostorije

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1 – C2
Nemčki jezik A1 – C2
Francuski jezik A1 – C2
Italijanski jezik A1 – C2
Mađarski jezik A1 – C2
Švedski jezik A1 – C2
Srpski jezik A1 – C2