Photoshop kurs za decu - In Centar

Čime se bavimo?

In Centar je hab koji kroz svoje usluge i ekspertizu pruža podršku preduzetnicima, startapovima i svim entuzijastima koji žele da pokrenu sopstveni biznis. Izdvajamo se funkcionalnom lokacijom u centru grada, kvalitetom usluga, radnom atmosferom i prijatnim ambijentom.

Naš tim je skup iskusnih pojedinaca koji će zajedno sa vama raditi na ostvarenju vaših preduzetničkih poduhvata.
Misija In Centra je razvoj preduzetništva i profesionalni razvoj pojedinaca, organizacija i neformalnih grupa kroz inovativne programe, sticanja znanja i veština, stvaranje međusektorskih partnerstava, jedinstveni zajednički radni prostor i podršku.

Naše poslovanje odlikuje: timski pristup, profesionalnost, potpuna posvećenost, integritet i poštenje.
In Centar se nalazi u samom centru grada Cara Lazara 5-7. Nedaleko od samog haba nalazi se Tržni centar Rajićeva sa garažom (100m), istorijski park Kalemegdan, Narodni muzej kao i mnogu drugi značajni objekti i institucije.

Želiš da se baviš programiranjem i stekneš praktično znanje koje je odmah primenljivo? Naš IT program je dizajniran tako da ti uz korišćenje kvalitetnih i efikasnih alata omogućava brzo usvajanje veština programiranja.

Akcenat je stavljen na praktičan pristup, a kurevi su koncipirani tako da ti omoguće znanje i sposobnosti koje će u budućnosti moći da odgovore na realne zahteve tržišta u oblasti IT-a i naprave put ka pokretanju sopstvenog biznisa.

Naši programi usmereni su na praktična znanja i veštine za mlade i ambiciozne osobe koje žele da pokrenu sopstveni biznis ili da postanu vrhunski stručnjaci u nekoj oblasti. Stičete praktično znanje i veštine koje su odmah primenjive. In Centar jedinstveno mesto koje doprinosi stvaranju nove generacije preduzetnika.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Photoshop kurs za decu /
Kurs Web programiranja /
Osnove web progrmiranja + web programiranje /
Google Ads kurs /
SEO optimizacija kurs /

Video prezentacija