IT Fusion

Čime se bavimo?

Zašto mi?

Naša misija je da svojom ponudom obuhvatimo sve što je danas aktuelno i što će da postane aktuelno u domenu obrazovanja. Uz najveće stručnjake iz svojih oblasti kao predavača, motivisan tim da unapredi tokove znanja, obezbedimo kvalitetnu edukaciju u kraćim vremenskim intervalima. Cilj nam je da istaknemo značaj i kvalitet neformalnog obrazovanja kao neophodnog u sveobuhvatnom obrazovanju i sticanju konkurentske prednosti na tržištu rada.

Naša vizija je da postanemo sinonim za edukativni centar koji stalno postavlja više standarde u oblasti kratkih i traženih edukacija i predviđa tokove potrebnih znanja koja danas na tržištu rada predstavljaju konkurentsku prednost.

Radimo u malim grupama, do 8 polaznika, kako bi mogli da se posvetimo svakom polazniku. Tokom svake obuke, komunikcija sa predavačem obezbeđenja je i van nastave ,putem Facebook ili Slack grupe. Tempo nastave prilagođavamo i grupi i pojedincu. Šta to znači? Svi polaznici bez obzira na predznanje moraju proći naš plan i program. Ukoliko neko napreduje više od ostalih članova u grupi, dobiće komplesnije zadatke da radi.

Kursevi

Sve edukacije organizovane van državnih ustanova i privatnih akreditovanih srednjih škola i fakulteta smatraju se neformalnim obrazovanjem . Sve sertifikate sa edukacija tog tipa, dopisujete u svoj CV u deo gde navodite vaše obrazovanje ili veštine.

Svi naši predavači zaposleni su u domaćim, stranim ili sopstvenim IT kompanijama i mesto predavača je svima dodatni posao zato što vole da prenose znanje i nesebično pomažu drugima.

Za svaki naš kurs, konsultovano je više programera(dizajnera) u vezi plana i programa kao i vremena trajanja same obuke. Određeno je optimalno vreme i maksimalan broj časova na nedeljnom nivou. Po iskustvu naših polaznika, najviše im odgovara da su časovi dva puta nedeljno(max tri puta), kako bi imali vremena pored svojih dnevnih aktivnosti da uče i vežabaju kod kuće.

Nudimo kurseve:

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Iskusni predavači

  • Rad u malim grupama

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Dizajn /
Programiranje /
Marketing /
Administracija /
Kursevi za decu /

Video prezentacija