ELA - studio stranih jezika logo
ELA - studio stranih jezika large

O školi

Studio stranih jezika ELA već dvadeset četiri godine uspešno izvodi generacije jezičkih učenika u Somboru. Dugu tradiciju uspeha i iskustva u radu sa učenicima svake godine iznova potvrđuje preko dve stotine upisanih polaznika. U Studiju ELA se i ove godine možete upisati na kurseve najpopularnijih jezika u svetu: engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, portugalski ili srpski za strance.

U saradnji sa akreditovanim centrima za polaganje međunarodnih jezičkih ispita – British Council, Excalibur Exam Centre i Goethe Institut – Studio stranih jezika ELA priprema i izvodi učenike na polaganje Cambridge, TOEFL i Goethe ispita. Pored redovnih jezičkih kurseva, Studio ELA nudi i intenzivne letnje kurseve za engleski, italijanski i nemački jezik .

Uz tim profesionalnih, vedrih i kreativnih predavača i gostiju iz zemalja različitih govornih područja, Studio ELA se trudi da stvori podsticajnu atmosferu za učenje jezika i jezičkih kultura.

Pored savremeno opremljenih i prostranih učionica za rad, polaznici kurseva mogu da koriste i bogatu biblioteku sa preko tri hiljade naslova na engleskom, nemačkom i francuskom jeziku.

O kursevima

Studio stranih jezika ELA koncipira nastavu koja je posebno usmerena ka osposobljavanju učenika da efektivno komuniciraju na jeziku koji izučavaju. Časovi su usklađeni sa savremenim i tradicionalnim metodama: task-based learning – učenje na principu zadataka, komunikativni metod, metod projekta itd.
Kursevi su organizovani po CEFR nivoima (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i obuhvataju gramatiku, vokabular, izgovor, čitanje, pisanje, slušanje i konverzaciju.
Pored nastave, za polaznike organizujemo i debate, projekcije filmova, kulturne večeri, diskusije, literarne konkurse i u stalnoj smo potrazi za novim sadržajem iz svih oblasti jezika i kulture.
Po završetku kursa, učenici mogu polagati međunarodno priznate ispite organizovane po CEFR-u – Common European Framework of Reference for Languages. Njih organizuju britanska, nemačka, italijanska, španska ili francuska ministarstva i svetski priznati univerziteti – Cambridge ESOL Examinations, Goethe Institut, DELF, DELE, CELI/CILS.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1 – C2
Nemački jezik A1 – C2
Francuski jezik A1 – C2
Italijanski jezik A1 – C2