Čime se bavimo?

Đuro Salaj, ili kako se u mlađim godinama potpisivao Gjuro Sallay, bio je jedan od najvećih evropskih aktivista u oblasti zaštite prava zaposlenih. Osim u zemljama regiona delovao je u Austiji, Nemačkoj, Rusiji i Švajcarskoj.

Davne 1952. godine, tačnije 4. decembra, osnovana je prva kulturno-obrazovna institucija te vrste u ondašnjoj Jugoslaviji. Nakon samo dve godine, osniva se i počinje da radi 40 sličnih prosvetiteljskih organizacija, sa ciljem razvijanja i ostvarivanja kulturnih i obrazovnih potreba u svim strukturama društva. Od tog datuma aktivno radi škola stranih jezika.

Naši predavači i nastava.
Svi naši predavači su diplomirani profesori i članovi strukovnih udruženja. Svi nastavni programi su standardizovani prema zajedničkim evropskim jezičkim okvirima (A1,A2,B1,B2,C1,C2).

Škola izdaje sertifikate o stečenom nivou znanja stranih jezika, kako svojim polaznicima tako i po zahtevu, na privatnim ispitima. U školi se danas predaje u okviru grupne, poluindividualne i individualne nastave preko 20 stranih jezika (engleski, italijanski, nemački, francuski, španski, portugalski, ruski, danski, holandski, turski, slovenački, norveški, švedski, arapski, latinski, srpski za strance, itd).

Škola stranih jezika postoji od samog osnivanja prvo Narodnog univerziteta, a zatim Radničkog univerziteta Đuro Salaj i jedna je od tri najstarije škole stranih jezika u Beogradu. Mi smo škola sa dugom tradicijom i iskustvom, ali i škola koja ide u korak sa vremenom i novim tendencijama u nastavi i svim segmentima procesa učenja stranih jezika.

Još krajem davnih sedamdesetih godina Škola stranih jezika Đuro Salaj bila je jedna od retkih škola u bivšoj Jugoslaviji, a možda i u Evropi, koja je radila po audio-vizuelnoj i globalno-strukturalnoj metodi dr Petra Guberine, a profesori naše škole bili su specijalno obučavani za rad sa ovom audio-vizuelnom metodom. I danas se na kursevima stranih jezika koriste najsavremeniji multimedijalni materijali koji podrazumevaju aktivno korišćenje jezika od samog početka učenja.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1-C2
Italijanski jezik A1-C2
Nemački jezik A1-C2
Španski jezik A1-C2
Francuski jezik A1-C2
Portugalski jezik A1-C2
Ruski jezik A1-C2
Danski jezik A1-C2
Holandski jezik A1-C2
Turski jezik A1-C2
Slovenački jezik A1-C2
Švedski jezik A1-C2
Arapski jezik A1-C2
Latinski jezik /
Srpski za strance /