Čime se bavimo?

Focus – škola stranih jezika

Centar stranih jezika “FOCUS” se, već 15 godina, veoma uspešno bavi obrazovanjem dece i odraslih.

Organizujemo redovne, intenzivne, individualne, konverzacijske, business i druge kurseve za sve jezike iz naše ponude. Svakom kandidatu pristupamo na jedinstven način i trudimo se da osmislimo najbolji program, za što efikasnije postizanje ciljeva. U učionicama, opremljenim najsavremenijom opremom, okupljaju se deca i odrasli, spremni da jedni sa drugima podele sva prijatna iskustva, stečena kroz aktivan rad na svom obrazovanju. Jer, znanje je neprocenjivo i niko Vam ga ne može oduzeti.

Takođe, vršimo ipripremnu nastavu za polaganje Međunarodno priznatih ispita. Naši brojni polaznici, deca i odrasli, uspešno su položili neki od ispita i stekli Kembridž i Gete certifikate.

Zašto Focus?

14 godina iskustva u radu sa decom i odraslima; brojne međunarodne diploma stečene u našoj školi; aktivno članstvo u raznim školskim i profesorskim udruženjima;  stalna saradnja sa Britanskim savetom, Institutom Servantes, francuskim, italijanskim i nemačkim kulturnim centrom; naša škola je akreditovani ispitni centar za ispite TOEFL, WiDaF, TOEIC i TFI. Škola stranih jezika Focus – SCHOOL THAT CARES

Kursevi za decu

Škola stranih jezika Focus organizuje nastavu za decu od pet do osamnaest godina. deca se u skladu sa prethodnim znanjem i uzrastom raspoređuju u odgovarajuće grupe. U grupama ima najviše do osam polaznika. Predavači u dečijim grupama su posebno obučeni za rad sa decom i tinejdžerima, a u nastavi se koristi literatura eminentnih britanskih izdavača i škola koje su daleko poznate u svetu.

Za odrasle

Nastava za odrasle organizovana je na svim nivoima znanja, od početnog nivoa do najvišeg jezičkog nivoa. Svaki polaznik se testira i nakon što se utvrdi nivo znanja koje poseduje, raspoređuje se u odgovarajuću grupu, od najviše osam polaznika. Grupe se formiraju od manjeg broja polaznika radi lakšeg rada i kako bi se svakom polazniku izašlo u susret. Nastava se organizuje tokom čtavog dana i vikendom.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Online nastava

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik /
Nemački jezik /
Italijanski jezik /
Španski jezik /
Mađarski jezik /
Ruski jezik /
Francuski jezik /

Video prezentacija