produzeni boravak za decu "osmeh"

Čime se bavimo?

Produzeni boravak OSMEH nudi:
– siguran prvi korak u školu;
– pomoć u izradi domaćih zadataka;
– pomoć i podršku specijalnih pedagoga;
– boravak dece pre i posle škole;
– odvođenje i dovođenje dece iz škole;
– kreativne,edukativne i sportske aktivnosti;
– strane jezike;
– boravak u prirodi;
– ručak;
– mogućnost boravka dece tokom raspusta;
– osmeh tokom celog dana.

Naša misija

Produzeni boravak OSMEH tvrdi:

* Osmeh je najvažniji, jer kroz osmeh gradimo svet. *
* Kroz osmeh učimo, napredujemo i postajemo bolji ljudi. *
* Dođite i uverite se da uvek ima razloga da se smejemo i da ste Vi nečiji razlog za osmeh! *

Novo u Osmehu

Učite jezike sa nama!
Grupna ili individualna nastava, pomoć u savladavanju školskog gradiva, SoS časovi!
Priprema za polaganje medjunarodno priznatih ispita!

Novoooooo!
Mala škola arhitekture;
Teorijska znanja primenjiva u praksi;
Mini projekti;
Realizacija vannastavnih aktivnosti;
izložba na kraju nastavnog ciklusa, nastava na otvorenom.

Zašto je važno da dete kontinuirano uči, radi i napreduje? Zato što su to sutra odrasli, samosvesni i odgovorni ljudi. Zašto je važno da sa osmehom prihvatamo naše odgovornosti? Zato što su to sutra zadovoljni, samouvereni ljudi.

  • Boravak dece pre i posle škole

  • Pomoć u izradi domaćih zadataka

  • Pomoć i podršku specijalnih pedagoga

  • Kreativne, edukativne i sportske aktivnosti

  • Strane jezike za decu

Specifikacija ponude

Naziv ponude Nivo kursa
siguran prvi korak u školu /
pomoć u izradi domaćih zadataka /
pomoć i podršku specijalnih pedagoga /
boravak dece pre i posle škole /
odvođenje i dovođenje dece iz škole /
kreativne,edukativne i sportske aktivnosti /
strane jezike /
boravak u prirodi /
ručak /
mogućnost boravka dece tokom raspusta /
osmeh tokom celog dana /