Čime se bavimo?

U Tower školi stranih jezika pronaći ćete kurseve svih nivoa za najtraženije jezike, engleski i nemački. Bilo da vam je potrebna grupna ili individualna nastava, početni ili napredni kurs stranog jezika Tower će vam omogućiti učenje na profesionalnom nivou u najsavremenijim uslovima.Prilikom usvajanja metoda izučavanja jezika i oblika rada opredelili smo se za u svetu opšteprihvaćen komunikativni pristup, što znači da je naš prvenstveni cilj da polaznici
nauče da komuniciraju na stranom jeziku.

Trudimo se da uz sva savremena dostignuća iz oblasti lingvistike i filologije ugradimo i svoje lične strategije
i iskustvo, motivaciju i ljubav prema predavanju. Upravo je i to razlog što smo postali prepoznatljivi po
modernoj, interaktivnoj nastavi i velikoj želji da svakom pojedincu izađemo u susret i prilagodimo se njegovim
potrebama i napretku.

Gledajući želje i potrebe korisnika, više od 16 godina pomažemo polaznicima da svoj engleski ili nemački jezik usavrše, zahvaljujući čemu su postigli prestižan uspeh na međunarodnim ispitima.

Naš način rada karakteriše pažljivo osmišljen konverzacijski metod sa primenom individualnog pristupa u radu,sa fokusom na specifične potrebe svakog polaznika. Kreiranjem realnih okolnosti u učionici, stvaramo uslove da jezikusvajate na potpuno spontan i prirodan način, a kroz konstantnu interakciju i komunikaciju na jeziku koji učite.Interaktivno okruženje pomaže nam da postižemo brze i konkretne rezultate, čija je primenljivost više negoprimetna u izuzetno kratkim vremenskim rokovima.

Biramo udžbenike proverenih izdavača: Pearson (Longman), MacMillan, Oxford University Press, National Geographic (ova 4 su nam omiljena), koje NE kopiramo, već se radi iz originala!

Organizujemo kurseve engleskog i nemačkog jezika. Nastava se odvija u savremeno opremljenom ambijentu, u malim grupama (do 6 polaznika) ili individualno.Dođite da učimo zajedno.

  • Interaktivna nastava

  • Savremeno opremnjene prostorije

  • Prilagodjeno svim nivoima znanja

  • Iskusni predavači

Specifikacija kurseva

Naziv kursa Nivo kursa
Engleski jezik A1-C2
Nemački jezik A1-C2